Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2020 rakentamisen ennakoidaan vähenevän 1 prosentin. Vuonna 2022 rakentaminen vähenee 2,0 prosenttia ja pysyy seuraavana vuonna edellisen vuoden tuntumassa.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2017 kasvun myötä ollaan jo yli edellisen huipun vuonna 2010. Määrä kääntyi laskusuuntaan vuonna 2018.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentaminen määrä on ollut laskussa vuoden 2018 jälkeen.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät laskuun vuonna 2019
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto on kasvanut maa- ja vesirakentamisessa. Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa kasvu on taittunut.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto oli viime vuonna laskusuuntainen talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentaminenkin kääntyi loppuvuonna laskuun.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2018 2. neljänneksellä 10,1 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori putosi koronakriisn seurauksena ja on pysytellyt pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.
 10. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on selvästi alle normaalitason.
 11. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus on toipunut hieman pudotuksesta. Teollisuuden luottamus on kohonnut selvästi viime vuoden pohjalukemista. Rakentamisen luottamus on edelleen matalalla tasolla.
 12. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa.

Viimeksi päivitetty 07.04.2021