Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely maaliskuu 2021:
Asuntorakentajat varautuvat vilkkaaseen vuoteen 

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 16 200 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 9 000 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 7 200 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloituksista nousivat loppuvuoden arvioista edelleen ja saavuttivat koronakriisiä edeltävän tason. Erityisesti kuluttajakysynnän ennakoidaan kasvavan, mutta myös sijoittajakysyntään odotetaan nousua. Asuntorakentamisen kasvuun varaudutaan kaikilla seutukunnilla ja etenkin Helsingin seutukunnan ulkopuolella.

Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla: 4 000 asuntoa, joista 760 oli valmiita. Ennakkovarausaste laski hieman aiemmasta ja oli nyt keskimäärin 44 prosenttia.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös