Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely kesäkuu 2021:
Asuntoaloitukset korkealla tasolla, mutta tasaantumassa

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 14 500 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 8 300 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 6 200 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille.

Suunnitelmat tämän vuoden asuntoaloituksista ovat hieman maltillisemmat kuin maaliskuun kyselyssä. Tuotannon arvioidaan painottuvan loppuvuodelle. Omaperustaisen tuotannon odotetaan kasvavan toisella vuosipuoliskolla ja sijoittajakysynnän pysyvän ennallaan sekä alkuvuoteen että viime vuoteen verrattuna.

Asuntorakentamisen kasvuun varaudutaan kaikilla suurilla seutukunnilla lukuun ottamatta Kuopion ja Jyväskylän seutukuntia. Helsingin osuus pienenee.

Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla: 3 400 asuntoa, joista 660 oli valmiita. Ennakkovarausaste nousi aiemmasta ja oli nyt keskimäärin 48 prosenttia.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös