Telinejaoston lausuntoja ja kannanottoja

Telinejaoston keskeisimpiä tehtäviä on toimialan työturvallisuuden ja työmenetelmien parantaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen antaminen toimialaan liittyvissä asioissa.

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015