Rakennustelineet ja sääsuojat

Rakennustelineiden ja sääsuojien rakentaminen on tänä päivänä ammattilaisten työtä. Päteviä ammattilaisia tarvitaan telinerakenteiden suunnittelussa ja asennustyössä. Asianmukaisilla telineillä ja sääsuojauksilla luodaan turvalliset työolosuhteet muille työntekijöille.

Rakennustelineet ja sääsuojat ovat ns. väliaikaisrakenteita, jotka pystytetään määrätyksi ajaksi mahdollistamaan jokin muu työsuoritus.

Tyypillisiä rakennustelineitä ovat muun muassa maalaus-, muuraus- ja rappaustelineet.

Teollisuudessa telineitä käytetään erityisesti huolto- ja kunnossapitotöiden aikana sekä erityisesti myös telakoilla ja offshoreteollisuudessa.

Sääsuojaukset tulossa myös uudisrakentamiseen

Sääsuojauksia käytetään paljon rakentamisessa vanhojen rakennusten korjaustöissä, missä koko rakennus saatetaan suojata eli ”huputtaa”. Sääsuojaukset ovat tulossa myös uudisrakentamiseen, missä on tarpeen suojata muun muassa sateelle alttiita rakenteita, rakennusosia ja rakennusmateriaaleja.

Infra-alalla sääsuojauksia käytetään muun muassa siltojen rakennustöissä. Niissä on tärkeätä suojata siltakannen vedeneristykset sateelta ja kosteudelta.

Telineiden ja sääsuojien uudempi käyttökohde ovat erilaiset tapahtumat ja yleisötilaisuudet, missä tarvitaan mm. erilaisia esiintymislavoja ja katsomorakenteita.

Asennukset ammatti-ihmisten työtä

Yhteistä kaikille kohteille on se, että rakennustelineiden ja sääsuojien rakentaminen edellyttää ammattitaitoista ja koulutettua työväkeä. Toimitusvarmuuden ja telineillä työskentelevien työturvallisuuden kannalta on tärkeätä, että telineiden asennuksia tekevät asiansa osaavat vastuulliset urakoitsijat ja ammattitaitoiset asentajat.