Kuluttajaviraston ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt linjauksia, jotka koskevat mm. vakuuksien asettamista asunto-osakkeen ja talopaketin myynnin yhteydessä kuluttajille.

Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet

Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet määräytyvät sen mukaan, missä vaiheessa asuntoja tarjotaan ostettavaksi. Tutustu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia kuluttajille rakentamisvaiheen aikana tai sen jälkeen. Ohje sisältää tietoja mm. asuntokauppalain edellyttämistä vakuuksista sekä suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta eri tilanteissa.


Talopaketin ennakkomaksu ja vakuus

Talopakettia hankkivan kuluttajan on yleensä maksattava osa paketin hinnasta ennakkoon. Kuluttajansuojalain mukaan myyjän on asetettava tälle ennakkomaksulle vakuus.
Vakuus turvaa kuluttajan rahat siltä varalta, että talopaketin toimittava yritys menettäisi maksukykynsä ennen toimitusta.


Talopakettien hintailmoittelu

Talopaketin ostaja on toisinaan joutunut tekemään valintansa hatarien tietojen varassa. Mainoksissa ovat olleet pääosassa houkuttelevat kuvat ja lupaukset yksilöllisistä kodeista.

Sen sijaan niistä ovat saattaneet puuttua kokonaan ostajan eniten tarvitsemat tiedot: mitä paketti maksaa, mitä hinnalla saa ja mitä muita pakollisia hankintoja rakennusprojektiin talopaketin lisäksi liittyy. Tilanteen korjaamiseksi Kuluttajavirasto ja Pientaloteollisuus PTT ry ovat laatineet alalle ohjeen hintojen ilmoittamisesta.