Tarjoajan muistilista

Tarjoajan on noudattava julkisessa hankinnassa tarjouspyyntöä tarkasti. Muuten hankintayksikkö ei voi ottaa tarjousta huomioon.

Tarjoajan on otettava tehdessään huomioon mm. seuraavat seikat:

 • Tarjous on toimitettava pyydetyllä tavalla ja sen on oltava perillä oikeassa osoitteessa annettuun määräaikaan mennessä.
 • Tarjouksen voimassaoloajan tulee olla tarjouspyynnön mukainen.
 • Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla tarjouspyynnössä edellytetyllä kielellä eli yleensä suomeksi.
 • Tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tavarat, palvelut ja urakat tarjouspyynnössä esitetyssä muodossa. Lähtökohtana on, että tarjouksen pitää olla kokonaistarjous, ellei tarjouspyynnössä ole nimenomaisesti ilmoitettu, että tarjouskilpailussa on mahdollista tarjota myös vain osaa hankinnan kohteesta.
 • Tarjouksen tulee sisältää kaikki selvitykset, kuvaukset, henkilöstökuvaukset, referenssitiedot, laadunhallintaselvitykset ja ympäristöselvitykset, joita on pyydetty tarjouspyynnössä.
 • Tarjouksen tulee sisältää henkilöstön ansioluettelot, jos näitä tietoja pyydetään tarjouspyynnössä.
 • Tarjouksen tulee sisältää kalusto- tai laiteluettelo, kuten merkki, vuosimalli, kapasiteetti, varusteet, jos näitä tietoja pyydetään tarjouspyynnössä.
 • Tarjouksessa tulee ilmoittaa kaikki kokonaishinnat, erillishinnat, yksikköhinnat ja lisätyöhinnat, jos näitä yksilöityjä hintatietoja pyydetään tarjouspyynnössä.
 • Tarjoushintaan tulee sisällyttää kaikki ne tuotteet, palvelut ja materiaalit, joita edellytetään tarjouspyynnössä.
 • Tarjouksen mahdollisten hinnantarkistusehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset.
 • Tarjouksen maksuehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset.
 • Tarjouksessa ilmoitetun toimitusajan ja -paikan sekä muiden toimitusehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset.
 • Tarjouksen sopimusehtojen tulee olla tarjouspyynnön mukaiset.
 • Tarjouksessa esitetyn työajan tulee olla tarjouspyynnön mukainen.
 • Tarjouksessa tulee antaa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteeseen.
 • Tarjoukseen ei tule sisällyttää omia varaumia tarjouspyynnöstä.

Jos tarjouspyyntö (tai hankintailmoitus) vaikuttaa joltakin osin epäselvältä tai ristiriitaiselta tai sen noudattaminen tuntuu kohtuuttomalta, asia tulee selvittää hankintayksiköltä hyvissä ajoin ennen tarjousten jättämistä.

Tarjouspyynnöt tulee aina käydä läpi heti niiden saavuttua, jotta mahdolliset epäselvyydet tai ristiriidat ehditään selvittää hyvissä ajoin ennen tarjouksen jättämistä.

Täydennykset ja korjaukset eivät ole mahdollisia

Tarjouksen hinnan alentaminen ja muu parantaminen tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen on kiellettyä. Tarjoaja ei saa muuttaa tai täydentää tarjouspyynnön vastaista tai puutteellista tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi tarjousten jättämisen jälkeen, eikä myöskään hankintayksikkö saa varata tarjoajalle tähän tilaisuutta.