Asuntokauppalaki

Asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Kyseessä on kuluttajaa suojaava laki. Kuluttajalla on siis uuden asunnon kaupassa vähintään lain määrittelemät oikeudet, eikä niistä voida sopia toisin.

Laissa on ns. RS-suojasäännösten lisäksi määräykset mm.

  • osakkeenostajien oikeudesta valita rakennustyön tarkkailija
  • vuositarkastuksen järjestämisestä
  • myyjän vastuusta, kun on kyse uuden asunnon kauppaa koskevista virheistä.