Lakiasiat

Keskeiset tiedot hankintamenettelyn kulusta ja hankintakilpailussa huomioon otettavista seikoista, asuntokauppalaista sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston asunto- ja talopakettikauppaa koskevia linjauksia.

Hankintalaki ja julkiset hankinnat

Asuntokauppalaki

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksia. 

  • Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet
  • Talopaketin ennakkomaksu ja vakuus
  • Talopakettien hintailmoittelu