Rakenteellinen energiatehokkuus

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen sisältämänä uutena vaihtoehtona asuinrakennuksille voidaan nyt osoittaa vaatimustenmukaisuus rakenteellisella energiatehokkuudella (asetuksen 33§), ilman E-luvun laskentaa. Rakenteellisen energiatehokkuuden reunaehtoihin on sisäänrakennettu tietty varmuus (1-3 E-lukuyksikköä), joten myös E-luku voidaan tarvittaessa laskea yksinkertaistetulla menettelyllä, nettilaskurilla.

Jotta asuinrakennuksen energiatodistuksessa voisi käyttää parempaa E-lukua kuin on vaadittu asetuksen raja-arvona, Aalto yliopiston ja Tallinnan teknillisen yliopiston professori Jarek Kurnitski on tiimeineen kehittänyt oheiset E-lukulaskurit. Laskurit on tarkoitettu E-luvun arviointiin asuinrakennuksissa, joissa käytetään asetuksen sisältämän pykälän ”33§ Rakenteellinen energiatehokkuus” reunaehtoja. Laskurit laskevat E-luvun lisäksi oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Laskurit käyttävät oletusarvoina asetuksen reunaehtojen lisäksi rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille

E-lukulaskuri kerrostaloille

 ”Rakenteellinen energiatehokkuus” -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen erityisesti asuinrakennuksissa, joissa käytetään asetuksen pykälän 33§ reunaehtoja. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä:
Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (pdf-tiedosto)

Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (E-kirja, epub)