Toimialat

Rakennusteollisuus RT:n toimialat edustavat kattavasti rakennusalan yrityksiä.

Olemme rakennusalan yritysten yhteinen etujärjestö. Liittoyhteisömme muodostuu Rakennusteollisuus RT:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä toimialasta, jotka ovat

  • Talonrakennus
  • Rakennustuoteteollisuus
  • INFRA
  • LVI-tekninen urakointi
  • Pinta

Keskusliiton tehtävät painottuvat koko liittoyhteisön tärkeimpiin yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toimialat puolestaan ovat erikoistuneet omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Liittoyhteisöömme kytkeytyvät myös

  • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
  • Suomen Rakennusmedia Oy
  • Rakennuspooli

Talonrakennus-teollisuus

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenet rakentavat huomattavan osan maamme asunnoista ja toimitiloista sekä julkisista rakennuksista.                                     

Rakennustuote-teollisuus

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäseniä ovat merkittävimmät betoni- ja puutuotteiden, teräsrakenteiden, rakennusmateriaalien sekä pientalojen valmistajat.

LVI-Tekninen Urakointi

LVI-Tekninen urakointi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenyritykset vastaavat lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien asentamisesta sekä huolto- ja ylläpitopalveluista.

Infra

INFRA

INFRA ry:n jäsenyritykset rakentavat ja pitävät kunnossa perusinfraa kuten väyliä, satamia ja lentokenttiä sekä teknisiä verkostoja.

 

Pinta

Pintatoimialan muodostavat Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, Pintaurakoitsijat ry ja Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

RATEKO

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO järjestää työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä tutkintoja rakennusalan toimihenkilöille ja työntekijöille.

Rakennusmedia

Suomen Rakennusmedia Oy järjestää rakennusalan ajankohtaisseminaareja ja -tapahtumia. Tunnetuimmat vuosittain järjestettävät seminaarit ovat Rakennusalan palkka- ja työsuhdepäivä, Rakennusteollisuuden vuosipäivä sekä Tili- ja veropäivät.

Rakennuspooli

Rakennuspooli tekee Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa valmiussuunnittelua rakennusalan urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden varautumiseksi häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.