Kuormien lastaus ja purku

Kuormien lastaukseen ja purkuun liittyviä turvallisuushavaintoja sekä vaaratilanneilmoituksia ja niiden tutkinnasta opittuja hyviä käytäntöjä kaikkien yhteiseen käyttöön.

Elementtien varastointi / fakki

NCC
Vaaratilanneselvitys elementin osittainen kaatuminen
Elementti kellahti fakissa vinoon asentoon. Ohjeet kuinka tilanne käytännössä korjattiin. Miksi5-vaaratilanneselvitys asiasta ja korjaavat toimenpiteet, jotta vastaavalta vältytään. Ohjeet miten asiasta tiedotetaan oman organisaation sisällä ja eri osapuolille.

Tapaturmaselvitys alamies putosi elementtifakin työtasolle
Elementtiryhmän alamies seisoi yläpuukkojen kiinnityspalkkien päällä  ja tippui työtasolle. 5Miksi-tapaturmaselvitys asiasta ja korjaavat toimenpiteet

Elementtifakin tarkastuskortti
Elementtifakin tarkastuskortti, jonka voi tästä suoraan tulostaa omaan käyttöön. Kortista näkee käyttöönotto- ja viikkotarkastuksessa läpi käytävät asiat.

CRH:n turvaohje
Englanninkielinen turvaohje, josta voi poimia hyvä käytännön vinkkejä.

Kuorman päällä työskentely, kuorman purku

Lujatalo
Tapaturmakortti, elementtisakset
Elementtisaksi irtosi ontelolaatasta kuorman nostossa.

Parma
Putoamissuojaus, turvatanko
Putoamissuojaus kiinteästi ontelolaattarekassa.

Lemminkäinen
Lentotuhkan purku PIMA-kohteessa
Purkuletku puhkesi lentotuhkakuormaa purettaessa.

Kulkuväylät, liikenne, olosuhteet

Telinekataja
Kuorma-autonkuljettajan liukastuminen
Kuorma-auton kuljettaja kaatui liukkaalla työmaa-alueella.

Inlook
Trukin punainen varoitusvalo
Trukin havaitsemista helpottava varoitusvalo.