Nosturi, nostotyö

Nostureiihin ja nostoihin liittyviä turvallisuushavaintoja sekä vaaratilanneilmoituksia ja niiden tutkinnasta opittuja hyviä käytäntöjä kaikkien yhteiseen käyttöön.

Rudus

Vinovetoa porraselementin nostossa
Porraselementin purussa vinovetoa torninosturin nostossa, jonka seurauksena taakka osui lähellä olleeseen ajoneuvoon. Korjaavat toimenpiteet.

Lumon
Vaaratilanne kurottajan nostossa
Kurottajan kuljettaja oli nostamassa parvekelaseja, kun kuormalava lähti valumaan piikeiltä pois.  Syy ja korjaavat toimenpiteet.

Fira
Nosturin kelkan liikuttaminen huollon aikana
Torninosturia ajettiin, kun kameraa korjaamaan tullut asentaja oli puomilla töissä.

Rakennuskonepäälliköt
Työturvallisuusehdotus
Työturvallisuusehdotus nosturin huolto- ja  tarkastustöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

RT
Torninosturin huolto- ja tarkastustöiden turvallisuuden varmistaminen rakennusalalla
Ohjeistus nosturin huolto- ja tarkastustöiden turvallisuuden varmistamiseksi, Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenkirje.