RT:n turvallisuusryhmä

Rakennusteollisuus RT ry:hyn on perustettu erillinen turvallisuusryhmä alalla toimivien jäsenyritysten turvallisuusasioiden kehittämiseksi, yhteisten työturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen luomiseksi ja viranomaisyhteistyön ylläpitäjäksi.

Ryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta 2017 ja sen puheenjohtajana toimii Antti Leino (Skanska Talonrakennus Oy).

Ryhmässä on yritysedustajia RT:n eri toimialoita.

Ryhmä kerää ja julkaisee vaaratilanneilmoituksia sekä turvallisuushavaintoja ja niiden tutkinnasta opittuja hyviä käytäntöjä kaikkien yhteiseen käyttöön.

Katso myös: