Usein kysyttyä

1. Kuinka otan työnantajana ePerehdytyksen käyttöön?
Palvelun käyttöönotto on helppoa. Kirjaudu Suomen Tilaajavastuun Ilmoita-palveluun. Lisää Työntekijät-välilehdelle kaikki ne työntekijät, joiden haluat tekevän ePerehdytyksen. Näin työntekijäsi saavat käyttöoikeuden ePerehdytykseen. Informoi työntekijöitäsi käyttöoikeuksien hankkimisesta ja ohjaa heidät tekemään perehdytys verkossa.

2. Mistä pääkäyttäjä tietää, että ePerehdytyksen tilaus onnistui? Suomen Tilaajavastuun Ilmoita-palvelun etusivun alalaidassa on tilaajan käyttäjätunnus, tilausajankohta, sekä tieto siitä, että ePerehdytys-palvelu on käytössä. Pääkäyttäjä, eli ePerehdytyksen tilaaja saa myös sähköpostiinsa tilausvahvistuksen. (Käyttäjätunnus, jolla oli kirjautuneena sisään tilaushetkellä).

3. Kuinka kauan ePerehdytyksen käyttöoikeus on voimassa?ePerehdytyksen käyttöoikeus on voimassa vuoden. Yrityksen pääkäyttäjälle, eli tilauksen tekijälle, tulee tieto ePerehdytyksen umpeutumisesta sähköpostilla, kun käyttöaika on loppumassa. ePerehdytyksen suorittajalle tieto tulee tekstiviestinä siihen matkapuhelinnumeroon, joka hänelle on kirjattu ePerehdytys-palveluun luvitusvaiheessa.

4. Milloin työntekijä pääsee tekemään ePerehdytyksen?
Suomen Tilaajavastuun Ilmoita-palvelussa luvitetun työntekijän tiedot tarkistetaan Verohallinnon rekisteristä ennen ePerehdytytyksen teko-oikeuden antamista. Tietojen automaattinen tarkistus tapahtuu arkipäivisin klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Kun tarkistus on tehty, lähtee siitä tieto tilaajalle (työnantaja). Työnantaja informoi työntekijöitä ja ohjaa heidät tekemään perehdytyksen verkossa: muista siis ilmoittaa työntekijälle, kun hän pääsee tekemään ePrehdytyksen.

5. Miksi tunnistautumiseni ePerehdytyksen suorittamiseksi ei onnistu?
Syitä voi olla useita. Tarkista ainakin seuraavat asiat: - Oletko ilmoittanut Valttikortin numeron oikein? - Onko veronumero ja y-tunnus ilmoitettu oikein? - Ovatko tietosi Ilmoita-palvelussa Ilmoitettu-tilassa? Saat asiaan varmistuksen työnantajaltasi. - Onko sinulle annettu ePerehdytys-käyttöoikeus? Saat asiaan varmistuksen työnantajaltasi.

6. Korvaako ePerehdytys Työturvallisuuskortin?
Ei korvaa. ePerehdytyksellä voi korvata ainoastaan työmaan yleisten työturvallisuusasioiden osion, mikä on myös Aluehallintoviraston hyväksymä menettely. Työturvallisuuskortti tulee suorittaa kerran viidessä vuodessa koko päivän kestävässä koulutuksessa. ePerehdytys sen sijaan uusitaan kerran vuodessa, aikaa sen suorittamiseen kuluu noin puoli tuntia. ePerehdytyksestä saa halutessaan todistuksen ja pätevyys tulee näkyviin Suomen Tilaajavastuun Taito-rekisteriin.

7. Korvaako ePerehdytys työmaakohtaisen perehdytyksen? 
Ei korvaa. ePerehdytys korvaa vain työmaan yleisten turvallisuusasioiden perehdytyksen. Kun yleinen työturvallisuusperehdytyksen osa suoritetaan ennakkoon ePerehdytyksenä, säästyy aikaa työmaakohtaisten asioiden perehdyttämiseen työmaalla. Työmaakohtainen perehdytys on siis tehtävä jokaisella työmaalla ePerehdytyksen tekemisen lisäksi.

8. Kenen vastuulla on ePerehdytyksen järjestäminen?
Työnantaja vastaa siitä, että jokainen työntekijä suorittaa ePerehdytyksen. Työnantajan tulee varata tarvittaessa laitteet ePerehdytyksen suorittamiseen. Työntekijän on kuitenkin mahdollista suorittaa ePerehdytys myös oma-aloitteisesti kerran vuodessa ajasta ja paikasta riippumatta, mikäli hänellä on voimassa oleva oikeus ePerehdytyksen tekemiseen.

9. Kuka maksaa ePerehdytyksen ja paljonko se maksaa?  
ePerehdytyksen maksaa työnantaja. Vuosihinta työntekijää kohti on 24 euroa, josta RT:n jäsenyritykset saavat 50 prosentin alennuksen. Säästöä syntyy, kun kaikille työmaille kelpaava yleisperehdytys suoritetaan vain kerran vuodessa.

10. Mistä työnantaja tietää työntekijän suorittaneen ePerehdytyksen? 
Tieto työntekijän suorittamasta perehdytyksestä löytyy Suomen Tilaajavastuun Taitorekisterin Ilmoita-palvelusta, josta se voidaan myös työmaalla helposti tarkistaa. Työntekijän Valttikortin tunnistetietojen avulla palvelusta näkee omassa yrityksessä työskentelevien pätevyydet ja tehdyt ePerehdytykset.

Taitorekisteri on maksullinen palvelu, mutta palvelusta on saatavilla ilmaisversio, jonka avulla voit selata oman yrityksesi työntekijöiden pätevyyksiä ja perehdytystietoja Valttikortin tunnistetietoja käyttäen. Taitorekisterissä näkyvät pätevyydet ovat luettavissa myös Valttikortin avulla esimerkiksi Taitorekisteri-mobiilisovelluksella.

11. Miten taataan, että työntekijä on itse suorittanut ePerehdytyksen?
ePerehdytyksen tekeminen perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen. Tunnistautuminen tehdään henkilökohtaisen Valttikortin numeron tai veronumeron ja y-tunnuksen avulla, joiden syöttämisen jälkeen suorittaja saa tekstiviestillä pin-koodin puhelimeensa. Kaikista suorituksista jää jälki ja niiden perusteella on mahdollista seurata, jos jostain IP-osoitteesta tulee epäilyttävän paljon suorituksia. Kuten kaikissa netissä tehtävissä toiminnoissa, myös tässäkin on huijaamisen mahdollisuus. Viime kädessä on kuitenkin kyse luottamuksesta ja siitä, onko työntekijä kiinnostunut omasta ja muiden työturvallisuudesta, ja haluaako hän suorittaa kerran vuodessa koulutuksen, joka edesauttaa turvallisuutta ja ylläpitää omaa ammattitaitoa.

Hyväksytty ePerehdytys on luettavissa sähköisesti Valttikortilta ja Taitorekisteristä heti perehdytyksen suorittamisen jälkeen. Taitorekisterin ilmaisversiossa voit näppärästi selailla yrityksesi suoritettuja ePerehdytyksiä. Perehdytystietojen näkyminen Taitorekisterin ilmaisversiossa helpottaa työnantajan arkea, koska työntekijöiden pätevyystietoja on helppo seurata ja hallinnoida keskitetysti yhdessä paikassa.

 

12. Millä kielellä ePerehdytyksen voi suorittaa? 
Kieliversioita on useita ja ePerehdytyksen pääsee tekemään suomen ja ruotsin lisäksi viroksi, latviaksi, liettuaksi, puolaksi, venäjäksi ja englanniksi.

13. Mitä tapahtuu ePerehdytys-suoritukselleni kun menen toisen työnantajan palvelukseen?
ePerehdytyksen käyttöoikeus perustuu tiettyyn työsuhteeseen, mutta ePerehdytys-suoritus on henkilökohtainen ja se seuraa suorittajaa, vaikka työsuhde vaihtuisi.

14. Mistä työnantajani tietää, että olen tehnyt ePerehdytyksen? Hyväksytty ePerehdytys-suoritus tallentuu Taitorekisteriin, ja työnantaja pääsee tarkistamaan omien työntekijöittensä tiedot Ilmoita-palvelun kautta. Työmaalla suoritus voidaan tarkistaa Valttikortin avulla. Työnantajan (pääkäyttäjän) tulee pitää Suomen Tilaajavastuun Ilmoita-palvelussa omat työntekijätiedot ajantasaisena!

15. Miksi suoritukseni jumittuu ePerehdytys-aineiston sivulle 4? Oletko avannut kaikki sivulla olevat puhekuplat ja käynyt niissä olevan aineiston läpi? Jos et ole, niin yritä uudestaan. Sivulla neljä olevat puhekuplat (4 kpl) tulee avata järjestyksessä ja lukea läpi. Aikaa niiden lukemiseen menee noin 5-10 sekuntia/avattu laatikko, jonka jälkeen pääset etenemään seuraavalle sivulle.

16. Miksi ePerehdytyksen tehtäväsivut pitää käydä läpi järjestyksessä?
ePerehdytyksen kaikki tehtäväsivut on rakennettu niin, että ne on käytävä läpi tietyssä järjestyksessä, se on ns. pakotettu toiminto. Sivut on siis luettava järjestyksessä, eikä sivulta toiselle voi siirtyä vapaasti oman mielen mukaisesti. Koko materiaalin läpikäynti järjestyksessä kestää noin puoli tuntia. Järjestyksessä eteneminen varmistaa sen, että kaikki osa-alueet tulevat läpikäydyiksi.