Asiakaspalvelu

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu avoinna arkisin ma-pe klo 8.00-16.00

Puhelin 09 1299 345
Sähköposti help.eperehdytys@rakennusmedia.fi

Palvelun kehittämisestä vastaa RT:hen kuuluva Rakennusmedia.

Suomen Rakennusmedia Oy
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki
Y-tunnus 0556229-9

Tietosuojaseloste ja palveluehdot

TIETOSUOJASELOSTE
DATA PROTECTION RULES
ANDMEKAITSE-EESKIRJAD
DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATA
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH
БРОШЮРА О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
DATU AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA

PALVELUEHDOT
TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE
TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
PASLAUGOS SĄLYGOS
WARUNKI ŚWIADZCZENIA USŁUGI
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
PAKALPOJUMA NOTEIKUMI