Turvallisen työn periaatteet

Turvallinen työskentely on osa ammattitaitoamme.

Tällä työmaalla/tehtaassa
• perehdytämme kaikki työntekijät
• edellytämme työturvallisuuskorttia
• tunnistamme ja poistamme vaarat
• käytämme aina henkilönsuojaimia
• emme salli laiminlyöntejä työturvallisuudessa
• puutumme vaaratilanteisiin
• toimimme vastuullisesti

Minä ammattilaisena 
• En hyväksy riskinottoa!
• Käytän henkilönsuojaimia ja työskentelen turvallisesti!
• Huolehdin myös työtoverini työturvallisuudesta!
• Puutun epäkohtiin ja turvallisuuspuutteisiin!