Tunnistamme ja poistamme vaarat

Tarkastuslistat ja muistikortit ovat apuvälineitä vaarojen arvioimiseksi ja poistamiseksi. Niiden avulla arvioidaan, kuinka suuri vaara työssä on.

Mahdollisia vaaratilanteita ovat
• putoaminen (putoaminen, liukastuminen, kompastuminen, tavaran putoaminen)
• altistuminen (pöly, kaasu, ihoärsytys, melu, äärilämpötilat)
• puristuminen (koneet, taakat, työkalut, putoavat esineet)
• osuma (ruhje, murtuma, haava, roska silmään)
• rasitus (työasento, työtekniikka, nosto, venähdys, tärinä, vääntyminen)
• sähkö- tai paineilmaisku.  
•Lisäksi listassa käydään läpi, mitä suojaimia tarvitaan vaaroilta suojautumiseen.