Puutumme vaaratilanteisiin

Jokaisen on puututtava ilmeisiin vaaratilanteisiin.

Työnantajan haaste: miten motivoida työntekijät puuttumaan havaitsemiinsa vaaratilanteisiin? Vaaratilanteisiin puuttumisessa esimiesten ja työnjohdon esimerkki on tärkeä. Työntekijöiltä voidaan vaatia vain, jos esimiehet ovat sitoutuneet.

Jokaisen tulee puuttua ilmeisiin vaaratilanteisiin.

  • Avuksi on luotava malli toimintatavasta: Yrityksessä käytetään esim. muistikorttia vaarojen ja turvallisuuspuutteiden havainnoinnissa.
  • Työmaan/tehtaan johto edellyttää työntekijöitä listaamaan ja ilmoittamaan havaitsemansa vaarat työnjohdolle, joka
    • korjauttaa välittömästi puutteet tai väärät menettelyt ja työtavat
    • käy määrävälein havaitut vaarat ja riskit lävitse työmailla/tehtaissa ja tiedottaa niistä (esim. ilmoitustaululla henkilöstötiloissa).