Perehdytämme kaikki työntekijät

Työmaalla/tehtaassa on vastuuhenkilöt, jotka suorittavat perehdytyksen. Aliurakoitsija perehdyttää omalta osaltaan työntekijänsä ja opastaa heidät työhön.

Perehdytystilaisuudessa käydään läpi (esimerkkiluettelo, ei tyhjentävä):
• työmaaorganisaatio/tehtaan organisaatio työmaan/tehtaan turvallisuussäännöt
• työmaan/tehtaan suunnitelmat
• työmaan/tehtaan olosuhteet
• työmaalla/tehtaassa käytettävät henkilönsuojaimet.
 
Työmaalla työntekijä perehdytetään työhön käymällä läpi seuraavat asiat (esimerkkiluettelo, ei tyhjentävä):
• kohteen yleisesittely
• aikataulu
• toteutusorganisaatio
• tilaajan turvallisuusvaatimukset
• ensiapu, paloturvallisuus
• työmaatilat, varastot, pysäköinti
• työmaa- ja turvallisuussuunnitelmiin tutustuminen
• turvallisuussääntöihin tutustuminen ja jakaminen
• työmaalla edellytettävät henkilönsuojaimet
• henkilökohtaisille työvälineille tehty vastaanottotarkastus
• muut turvallisuusohjeet
• työmaalla jaettava perehdytysmateriaali
• työmaakierros.
 
Kunkin työntekijän perehdytystiedot dokumentoidaan.