Johdon sitoumus työturvallisuuteen

Ensimmäinen johdon sitouttaminen aloitettiin vuonna 2012. Uusin johdon sitouttaminen 2018 aukeaa 18.5.2018 mennessä ja siinä sitoudutaan turvallisuushavaintojen tekoon.

Järjestäytyneet rakennusalan yritykset haluavat tehostaa työtapaturmien torjuntaa rakennustyömailla ja tehtaissa. Tavoitteena on vähentää tapaturmien määrää 30 %:lla joka vuosi ja saada työtapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä.

Rakennusteollisuus RT:n hallitus vahvisti kesäkuussa 2012 ylimmän johdon sitoutumisen nolla tapaturmaa rakennusalalla 2020 -tavoitteeseen. Mukana sitoumuksessa oli keväällä 2015 jo noin 471 RT:n jäsenyritystä ja niiden runsaat 400 kumppania.

Johdon työturvallisuussitoumus ja
turvallisen työn periaatteet

Meidän yrityksessämme:

  • Tapaturmaton työmaa/tehdas on meille kunnia-asia. Tavoitteemme on, että tapaturmat vähenevät 30 prosenttia joka vuosi.
  • Parannamme työturvallisuutta järjestelmällisesti.
  • Tutkimme kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet.
  • Käytössämme on tarvittavat resurssit työturvallisuusasioiden hoitoon.
  • Tilastoimme ja ilmoitamme tapaturmat yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.
  • Edellytämme nämä tavoitteet ja vaatimukset myös sopimuskumppaneiltamme!

Katso tarkemmin

  Mitä yritysjohdon tulee tehdä? 
  Turvallisen työn periaatteet
  Perehdytämme kaikki työntekijät
  Edellytämme työturvallisuuskorttia 
  Tunnistamme ja poistamme vaarat 
  Käytämme aina henkilönsuojaimia 
  Emme salli laiminlyöntejä työturvallisuudessa 
  Puutumme vaaratilanteisiin
  Toimimme vastuullisesti
   

Johdon työturvallisuussitoumukseen 

  Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet vahvistettiin Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa 19.6.2012