Nolla tapaturmaa

Rakennusalan tavoitteena on kitkeä työtapaturmat liiton jäsenyrityksistä vuoteen 2020 mennessä.

Rakennusteollisuus teki vuonna 2010 kymmenvuotisen ohjelman työtapaturmien kitkemiseksi alalta pois. Rakennusteollisuus RT:n jäsenistö haluaa erottautua edukseen muusta rakentajajoukosta myös työturvallisuudessa. Siksi liiton kaikkien jäsenyritysten on saatava kitketyksi työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa. Työtapaturmista on saatava vuosittain pois 30 prosenttia.

Työterveyslaitos teki selvityksen Rakennusteollisuus RT:n toimeksiannosta vuosikymmenen kestäneen Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -ohjelman päätteeksi.

Kova, mutta mahdollinen tavoite 

Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kaikki rakennusalalla toimivat ja työskentelevät sitoutuvat siihen. Tavoite on kova, mutta se on mahdollista saavuttaa.

Tapaturmaton toiminta edellyttää myös yhteistyötä ketjun eri osien välillä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien. Nolla tapaturmaa -ajattelun on ulotuttava yritysten johdosta jokaisen aliurakoitsijan kaikkiin työntekijöihin saakka. 

Minimitaso ei riitä

Rakennusalan työturvallisuuden parantamisen kannalta on tärkeää, että kaikilla toimijoilla on mahdollisimman yhdenmukaiset tavoitteet, käytännöt ja keskenään vertailukelpoiset mittarit.
Työturvallisuustoiminnan ja sen tason ei pidä poiketa eri yrityksissä suuresti toisistaan. Pelkkä säännösten minimitason täyttäminen ei riitä.

Faktat

  • Työturvallisuus lähtee johdon toimista
  • Nolla tapaturmaa on mahdollista
  • Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet pitää tutkia
  • Työturvallisuus on osa yrityksen julkista kuvaa
  • Työkykyä on pidettävä yllä koko työuran ajan

Nolla tapaturmaa -foorumi

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen. Foorumi kokoaa yhteen työturvallisuuden parantamiseen ja nolla tapaturmaa -ajattelun toteuttamiseen sitoutuneita työpaikkoja ja yrityksiä. Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry ovat Nolla tapaturmaa foorumin jäseniä.

RT:n kanta


1. Turvallisuus syntyy johtamalla
Johdon sitoutuminen on perusedellytys työturvallisuudessa onnistumiselle. Työturvallisuutta johdetaan ja siinä onnistumista arvioidaan samalla tavoin kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

2. Taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle
Turvallinen rakentaminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista. Jokainen tilaaja huolehtii siitä, että turvallinen työskentely on mahdollista yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

3. Turvallisuus alkaa minusta –asenne jokaisen ohjenuoraksi
Esimiehet vahvistavat työturvallisuusasennetta oman esimerkkinsä kautta. Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn. Tämä tarkoittaa myös, että jokaisella on velvollisuus huolehtia työpaikalla sekä omasta että työtoverin turvallisuudesta.

4. Osaaminen luo perustan turvalliselle työskentelylle
Rakennusalan ammattitaitoon kaikissa tehtävissä kuuluu työturvallisuus. Opinnoissa saatu työturvallisuuden perusosaaminen luo pohjan, jonka täydentää laadukas työpaikoilla tapahtuva perehdyttäminen ja työnopastus.

 Katso myös