Vinkkejä työpaikoille turvallisuusviikolla

Rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko muodostuu monista eri tapahtumista, joista suuri osa on yritysten itsensä järjestämiä. Yrityksen on hyvä valita muutama omalle toiminnalle keskeinen työturvallisuuden kehittämiskohde. Tässä joitain vinkkejä.

Näillä keinoilla hyvä turvallisuuskoordinaattori varmistaa rakennushankkeen työturvallisuuden.
Katso video tästä linkistä (katsottavissa TTK:n sivuilta)

Työn turvallisuussuunnitelman tekeminen ennen työn aloittamista
Työ pitää suunnitella turvalliseksi. Työn turvallisuussuunnitelma on saanut monien yritysten työmailla hyvän vastaanoton. Suunnitelman tekevät yhdessä työnjohto ja työntekijät ennen uuden työtehtävän aloittamista. Viikon aikana kaikki aloitettavat työt käydään läpi turvallisuussuunnitelman avulla.
Excel-malli työn turvallisuussuunnitelmasta.

Ideakirjaa saa matkia!
Skanskan Ideakirjasta löytyy hyviä vinkkejä siitä, millaisia aktiviteetteja yrityksessä voidaan turvallisuusviikolla järjestää. Ideakirjassa on 12 erilaista ideaa, mm. mitä aiheita turvallisuuskävelyllä voi nostaa esiin, tai vinkkejä tietokilpailun ja turvallisuusriihen järjestämiseen. Tämä ideakirja on tehty Skanskan omaan käyttöön, eikä siinä olevat linkit siten toimi. Mutta ota tästä suoraan ideoita omien aktiviteettien toteutukseen ja laadi oma ideavihkonen. Liitteenä myös valmis PowerPoint-pohja viikon lukujärjestystä varten.
Ideakirja (pdf)

Ettei sama toistuisi, valmista koulutusmateriaalia TVK:n sivuilta
Tapaturmavakuutuskeskus laatii havainnollisia kuvauksia kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista. Aineisto sopii sellaisenaan hyvin koulutuskäyttöön. Ettei sama toistuisi uudestaan enää missään muualla.

Työpaikkakuolemat.fi-sivustolle

Telineiden ja sääsuojien turvallinen toteutus ja käyttö
Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille. Turvallisuusviikon aikana suosittelemme ylimääräistä telineisiin ja sääsuojauksiin kohdistuvaa tarkastusta, jossa varmistetaan mm. telineen perustusten kantavuus, telineen ankkurointi, ja suojakaiteiden toteutus. Sääsuojan osalta tulee tarkistaa, onko sääsuojauksesta laadittu suunnitelma ja miten sääsuoja on suunniteltu kiinnitettävän suojattavaan kohteeseen tai tukitelineen päälle ja onko sääsuoja asennettu tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Telineohje rakennuksen korjaustyössä, kun julkisivurakenne
puretaan osin tai kokonaan.

Laitevuokraajien tietoiskut
Kutsu työmaalle käyttämäsi laitevuokraajan (koneet, telineet, jne.) edustaja pitämään tietoiskuja vuokrakaluston turvallisesta käytöstä. Näin syntyy vuorovaikutusta, joka voi kehittää työturvallisuutta niin vuokranantajan kuin vuokraajankin puolella.

Nostotöiden turvallisuus ja taakkojen sitominen
Nostotyöt sisältävät riskejä, joihin on syytä varautua ennalta. Nostotyön turvallisuus ja taakkojen sitominen -julisteet opastavat turvallisten nostojen toteuttamista. Printtaamalla  julisteet saat hyvän pohjamateriaalin työmaan tietoiskuja varten.
Printtaa  julisteita

Teemapäivät
Työturvallisuusviikolla on hyvä yrityksissä toteuttaa omia teemapäiviä. Suositeltavia teemoja esim. ovat seuraavat:

  • Työmaiden siisteys. Päivän aikana esim. siivotaan työmaa yhdessä ja samalla esim. tarkistetaan jätteiden käsittely ja varastointi työmaalla.
  • Arvioidaan, miten pölyä voidaan päivän aikana tehtävissä töissä torjua.
    Pölyntorjunta ja -hallinta rakennusalalla -esite
  • Henkilökohtaisten suojaimien käyttö.Järjestetään työmaalle henkilökohtaisten suojaimien esittelytilaisuus ja opastetaan henkilökohtaisten suojaimien käyttöä ja huoltoa.
  • Ergonomia työssä. Järjestetään työmaalla tietoisku yhdessä esim. työterveyden kanssa oikeista tilanteista.
  • Sähkölaitteiden ja -koneiden kunto.Tarkistetaan päivän aikana sähkölaitteiden ja -koneiden kunto sekä turvallisuus.
  • Työturvallisuuden teemahetki. Järjestä työpaikalla yhteinen "Turvallisuus kuuluu jokaiselle" -teemahetki
    Ohjeet ja materiaalia yhteisen teemahetken pitämiseen (pdf)

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot. Tähän löytyy myös kätevä sähköinen tapa mobiilisovelluksena
Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Ilmoitusten ja havaintojen keräämsieksi on olemassa erilaisia käytäntöjä.
Lue lisää, valmis tulostettava tai sähköinen lomake täältä