Rakennusteollisuuden turvallisuusviikko

Turvallisuusviikko järjestetään joka kevät toukokuussa. Koronaepidemian vuoksi vuoden 2021 viikko on siirretty syksyyn.

Turvallisuusviikko 2021

Turvallisuusviikko on siirretty syksyyn ja järjestetään 25. - 29.10.2021 (viikko 43). Viikkoon liityvää aineistoa tulee tälle sivulle alkusyksystä.

 

Turvallisuusviikko 2020

 

 

 

Tänä vuonna tulee kaikessa järjestämisessä ottaa huomioon koronavirusepidemian tuomat rajoitukset.  Yrityksen on hyvä valita muutama omalle toiminnalle keskeinen työturvallisuuden kehittämiskohde. 

14.5. klo 9.00 webinaari kvartsipölylle altistumisen valvonnasta
Pohjois-Suomen Turvapuisto järjestää yhdessä P-S AVI:n kanssa webinaarin aiheesta Kvartsipölylle altistumisen valvonta rakennusalalla.
Lisätiedot ja linkki webinaariin 

Tästä vinkkejä yrityksiltä muille yrityksille

Hartela
Turvallisuudessa pieneltäkin tuntuvalla teolla voi olla suuret positiiviset seuraukset. Turvallisuusviikolla asiaa voi tuoda esille helpolla tavalla järjestämällä omalla työmaalla kilpailu hyvistä turvallisuusideoista. Katso tästä mallia, kuinka Hartelassa kannustetaan ilmiantamaan paras turvallisuusteko. Toteutustapaa voi soveltaa omissa puitteissa työmaalle sopivaksi.
Hartelassa kannustetaan kaikkia myös turvallisuusviikon monttumaanantaina ja telinetorstaina kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen. Saa matkia!
Hartelan toimia turvallisuusviikolla (pdf)

NCC
Millaista on matkapuhelimen turvallinen käyttö työmaalla? Mitä teet ensimmäiseksi, kun työkaverisi on pudonnut työskentelytasolta ja roikkuu valjaiden varassa? NCC on teettänyt työntekijöilleen turvallisuusvisan, jota voi hyödyntää sellaisenaan tai ottaa mallia. Viisi kielivaihtoehtoa.
Testaa turvallisuusosaamistasi tästä linkistä

Skanskan video pysähdy ja valitse turvallinen kuormanpurku ja nosto
Työturvallisuusviikko painottaa sujuvan ja turvallisen materiaalien siirron tärkeyttä. Kuormanpuruissa ja nostoissa on aina vakavan tapaturman riski. Siksi tarvitaan suunnitelmallisuutta, osaamista ja tarkkaavaisuutta kaikilta osapuolilta.
Videon voi katsoa tästä linkistä

Skanska-pakka
Skanska-pakka on apuväline rakennustyöhön, jonka vaarat on tunnistettu ja riskit hallinnassa. Pakasta löytyvät toimivan työmaan ohjeet ja säännöt, joita tulee noudattaa.
Pakkaa voi käyttää suoraan verkossa

Näillä keinoilla hyvä turvallisuuskoordinaattori varmistaa rakennushankkeen työturvallisuuden.

Katso video tästä linkistä (katsottavissa TTK:n sivuilta)

Työn turvallisuussuunnitelman tekeminen ennen työn aloittamista
Työ pitää suunnitella turvalliseksi. Työn turvallisuussuunnitelma on saanut monien yritysten työmailla hyvän vastaanoton. Suunnitelman tekevät yhdessä työnjohto ja työntekijät ennen uuden työtehtävän aloittamista. Viikon aikana kaikki aloitettavat työt käydään läpi turvallisuussuunnitelman avulla.
Excel-malli työn turvallisuussuunnitelmasta.

Ettei sama toistuisi, valmista koulutusmateriaalia TVK:n sivuilta 

Muuraustyöryhmä oli muuraamassa asuinkerrostalon tiilijulkisivua kahdella vierekkäisellä mastolavalla kuudennen kerroksen korkeudella. Tapahtumaketjun seurauksena 51-vuotias kirvesmies putosi maahan ja menehtyi. Tapaturmavakuutuskeskus laatii havainnollisia kuvauksia kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista. Aineisto sopii sellaisenaan hyvin koulutuskäyttöön. Ettei sama toistuisi uudestaan enää missään muualla.
Työpaikkakuolemat.fi-sivustolle

Telineiden ja sääsuojien turvallinen toteutus ja käyttö
Torstai on turvallisuusviikon perinteinen telinepäivä. Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille. Telinetorstaina suosittelemme ylimääräistä telineisiin ja sääsuojauksiin kohdistuvaa tarkastusta, jossa varmistetaan mm. telineen perustusten kantavuus, telineen ankkurointi, ja suojakaiteiden toteutus. Sääsuojan osalta tulee tarkistaa, onko sääsuojauksesta laadittu suunnitelma ja miten sääsuoja on suunniteltu kiinnitettävän suojattavaan kohteeseen tai tukitelineen päälle ja onko sääsuoja asennettu tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Telineohje rakennuksen korjaustyössä, kun julkisivurakenne
puretaan osin tai kokonaan.

Nostotöiden turvallisuus ja taakkojen sitominen 
Nostotyöt sisältävät riskejä, joihin on syytä varautua ennalta. Nostotyön turvallisuus ja taakkojen sitominen -julisteet opastavat turvallisten nostojen toteuttamista. Printtaamalla  julisteet saat hyvän pohjamateriaalin työmaan tietoiskuja varten.
Printtaa  julisteita

Teemapäivät
Työturvallisuusviikolla on hyvä yrityksissä toteuttaa omia teemapäiviä. Teemapäivien järjestämisessä pitää kuitenkin ottaa huomioon koronavirusepidemian tuomat rajoitukset ja alla olevia vinkkejä voi soveltaa niiden mukaisesti. Esimerkkejä teemapäivien aiheeksi:

  • Arvioidaan, miten pölyä voidaan päivän aikana tehtävissä töissä torjua.
    Pölyntorjunta ja -hallinta rakennusalalla 
  • Työmaiden siisteys. Päivän aikana esim. siivotaan työmaa ja samalla esim. tarkistetaan jätteiden käsittely ja varastointi työmaalla. Virusepidemian aikaan pitää kiinnittää erityinen huomio desinfiointiin ja käsihygieniaan.
  • Sähkölaitteiden ja -koneiden kunto.Tarkistetaan päivän aikana sähkölaitteiden ja -koneiden kunto sekä turvallisuus.
  • Työturvallisuuden teemahetki. Järjestä työpaikalla yhteinen "Turvallisuus kuuluu jokaiselle" -teemahetki
    Ohjeet ja materiaalia yhteisen teemahetken pitämiseen (pdf)

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot. Tähän löytyy myös kätevä sähköinen tapa mobiilisovelluksena
Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Ilmoitusten ja havaintojen keräämiseksi on olemassa erilaisia käytäntöjä. 
Turvallisuusviikolla voi järjestää työmaiden välisen kilpailun siitä, mikä työmaa tekee eniten turvallisuushavaintoja suhteutettuna tehtyjen työtuntien määrään.
Lue lisää, valmis tulostettava tai sähköinen lomake täältä

Torninosturista pelastaminen
Torninosturista pelastaminen on huonosti tunnistettu velvoite rakennustyömaalla ja sitä  harjoitellaan aniharvoin. Rakennuskonepäälliköt ry teki videon ja kirjallisen ohjeen torninosturista pelastamiseksi.
Katso video

 

 Viikolle aiemmin ilmoitettuja yhteisiä tapahtumia ja seminaareja järjestetään syksyllä.

 

Edellisten turvallisuusviikkojen aineistoja: