Rakennusteollisuuden turvallisuusviikko 25. - 29.10.2021

Turvallisuusviikon aikana yrityksissä ympäri maan järjestetään turvallisuusaiheisia tapahtumia ja muistutetaan, että turvallinen työympäristö tehdään yhdessä vuoden jokaisena päivänä. Turvallisuusviikon iltapäiväseminaari järjestetään Helsingissä tiistaina 26.10.

Lataa täältä turvallisuusviikon viestintämateriaalia: julisteita, bannereita someen ja nettiin. Suomen ja englanninkielinen materiaali. Lataa täältä myös Twitteriin ja Instagramiin sopivia turvallisuusviikon omia kuvakehyksiä.   

Tapahtumia

Turvallisuusviikon seminaari Helsingissä järjestetään Salmisaaressa Varman auditoriossa tiistaina 26.10. Seminaari on puolen päivän mittainen ja alkaa klo 12.30. Seminaarin aiheita ovat muun muassa nostotyön turvallisuus, ulkoinen tukiranka keventämässä rakentajan työtä ja rakennusalan turvallisuusoppiminen virtuaaliympäristössä. Mukana myös psykologi herättelemässä keskustelua työssä jaksamisesta. Seminaari on maksuton. Seminaaria voi seurata myös striimattuna, linkki tulee näkyville turvallisuusviikkojen sivulle.

Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuuswebinaari järjestetään torstaina 28.10.2021 klo 9.00–11.30. Maksuton webinaari on suunnattu tuoteteollisuudessa työskenteleville työturvallisuusasioista kiinnostuneille niin johdolle kuin asiantuntijoillekin. Ohjelmassa aiheina mm. riskienarviointi, sisäinen liikenneturvallisuus, kuormat, tapaturmien käsittely, RTT:n työturvallisuuspakki sekä turvajalkineet.

Toimintavinkkejä työpaikoille

Näin järjestät työpaikallasi yhteisen turvallisuuden teemahetken
Ohjeet ja materiaalia yhteisen teemahetken pitämiseen (pdf)

Turvallisuustuokio valitusta työstä (kaavake)
Voit hyödyntää kaavaketta tämän sivun toimintavinkkien yhteydessä.
Lataa ja täydennä lomake suoraan tästä (pdf)

Sarjakuva kertoo turvallisuudesta seitsemällä eri kielellä
Yksittäinen tapahtuma voidaan estää vain ennalta, jälkikäteen ei sille enää mahda mitään. RAXA-sarjakuvavihkossa on nostettu esiin sarjakuvan kuvakielellä aiheita, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella rakennusalan tapaturmiin. Suomenkielinen vihko on nyt käännetty kuudelle kielelle  ja on käytettävissä myös englannin, venäjän, puolan, viron, latvian ja liettuan kielillä. 
Käyttövinkki: Vieraskielinen työntekijä voi itsenäisesti lukea vihkoa omalla äidinkielellään esimerkiksi turvallisuuskoulutuksen päätteeksi.
Kaikki kieliversiot löytyvät sähköisesti selattavina täältä. Toimii myös kännykässä! 

Jäsenyritykset voivat tilata vihkoja maksutta omaan käyttöönsä täältä (kieliversiot)

Suomenkielisiä vihkoja voi tilata lähettämällä postitusosoitteen sähköpostiin viestinta@rakennusteollisuus.fi

Nostotöiden turvallisuus ja taakkojen sitominen 
Nostotyöt sisältävät vaaroja joihin on syytä varautua ennalta. Nostotyön turvallisuus ja taakkojen sitominen -julisteet opastavat turvallisten nostojen toteuttamista. 
Printtaa  julisteita
Nostotöissä on sattunut viime aikoina paljon onnettomuuksia. Alamiehen oikeanlainen toiminta etenkin taakkojen kiinnittämisessä on turvallisuudessa tärkeää ja siksi alamieheltä edellytetään työnantajan kirjallinen lupa.
Lataa Alamiesohje
Kaivinkoneella ei pääsääntöisesti saa tehdä nostoja. Kaivuutyön yhteydessä nostoja voidaan tietyin ehdoin kuitenkin tehdä.
Katso tästä Skanskan ohje kaivinkoneella nostamisesta
Käyttövinkki: Printtaa julisteet näkyville ja pidä turvavartti nostotyön turvallisuudesta käyttäen apuna yllä olevia ohjeita.

Rakennuspölyt riskinarvioinnissa
Rakennuspölyn torjunta tulee sisällyttää rakennustyömaan turvallisuus-suunnitteluun ja sen pitää näkyä eri työvaiheiden riskienarvioinneissa. Työmaiden avuksi on valmistunut ohjeet, joissa käytetään esimerkkinä kvartsipölylle altistumista. Sama menettely sopii myös muille rakennuspölyille. Ohjeen on laatinut Tapaturva Oy yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa.
Käyttövinkki: Pidä turvavartti työpaikkasi pölyntorjunnasta. Käytä apuna oman työmaasi pölyriskien arviointia.
Lataa ohjeet työmaiden avuksi pölyriskien arviointiin

Työn turvallisuussuunnitelman (TTS) tekeminen ennen työn aloittamista
Työ pitää suunnitella turvalliseksi. Työn turvallisuussuunnitelma on saanut monien yritysten työmailla hyvän vastaanoton. Viikon aikana kaikki aloitettavat työt käydään läpi turvallisuussuunnitelman avulla.
Käyttövinkki: Laatikaa yhteisesti työnjohdon ja työntekijöiden kesken TTS  seuraavasta alkavasta työtehtävästä. 
Excel-malli työn turvallisuussuunnitelmasta 

Ettei sama toistuisi, valmista koulutusmateriaalia TVK:n sivuilta 

Muuraustyöryhmä oli muuraamassa asuinkerrostalon tiilijulkisivua kahdella vierekkäisellä mastolavalla kuudennen kerroksen korkeudella. Tapahtumaketjun seurauksena 51-vuotias kirvesmies putosi maahan ja menehtyi. Tapaturmavakuutuskeskus laatii havainnollisia kuvauksia kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista.
Käyttövinkki: Käytä kuvattuja onnettomuusselostuksia sellaisenaan turvallisuusviikon turvavarteissa. 
Työpaikkakuolemat.fi-sivustolle

Telineiden ja sääsuojien turvallinen toteutus ja käyttö
Torstai on turvallisuusviikon perinteinen telinepäivä. Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille.
Käyttövinkki: Varmista että telineistä ja sääsuojista on tehty suunnitelmat ja tarkasta, että telineet ja sääsuojat on toteutettu niiden mukaisesti.
Rakennustelineiden ja sääsuojien periaatteet

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot
Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Ilmoitusten ja havaintojen keräämiseksi on olemassa erilaisia käytäntöjä. 
Käyttövinkki: Järjestä turvallisuusviikolla työmaiden välinen kilpailu siitä, mikä työmaa tekee eniten turvallisuushavaintoja suhteutettuna tehtyjen työtuntien määrään.
Valmis tulostettava tai sähköinen lomake sekä mobiilisovellus 

Torninosturista pelastaminen
Torninosturista pelastaminen on huonosti tunnettu asia rakennustyömaalla ja sitä  harjoitellaan aniharvoin. Rakennuskonepäälliköt ry teki videon ja kirjallisen ohjeen torninosturista pelastamiseksi.
Käyttövinkki: Katsokaa video ja miettikää miten oman työmaan pelastustiet pidetään vapaina.
Katso video 
Torninosturista pelastamisen hyvät käytännöt

Näillä keinoilla hyvä turvallisuuskoordinaattori varmistaa rakennushankkeen työturvallisuuden
Katso video  
Käyttövinkki: Vinkkaa tästä videosta rakennuttajalle

Teemapäivät
Turvallisuusviikolla on hyvä yrityksissä toteuttaa omia teemapäiviä. Teemapäivien järjestämisessä pitää kuitenkin ottaa huomioon koronavirusepidemian tuomat rajoitukset ja alla olevia vinkkejä voi soveltaa niiden mukaisesti. Esimerkkejä teemapäivien aiheeksi:

  • Arvioidaan, miten pölyä voidaan päivän aikana tehtävissä töissä torjua.
    Pölyntorjunta ja -hallinta rakennusalalla 
  • Työmaiden siisteys. Päivän aikana esim. siivotaan työmaa ja samalla esim. tarkistetaan jätteiden käsittely ja varastointi työmaalla. Virusepidemian aikaan pitää kiinnittää erityinen huomio desinfiointiin ja käsihygieniaan.
  • Sähkölaitteiden ja -koneiden kunto.Tarkistetaan päivän aikana sähkölaitteiden ja -koneiden kunto sekä turvallisuus.