Telinetorstai

Telinetorstai-toimintapäivä muistuttaa telinetyöskentelyn vaaroista. Telinetorstaita vietetään toukokuussa yhteisellä turvallisuusviikolla. Päivän avulla halutaan ehkäistä putoamisonnettomuuksia.

Telinetorstaita on vietetty vuodesta 2000. Sen järjestävät Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja työsuojeluhallinto.

”Turvalliset kulkutiet” -teemana Telinetorstaina Rakennusteollisuuden turvallisuusviikolla 8.- 12.5. 2017

Ennen työmaalla suoritettavaa kierrosta käydään läpi kyseisen työmaa-alueen käyttösuunnitelma (sisältää mm. viralliset kulku- ja nousutiet, työmaan liikennejärjestelyt sekä nostureiden sijoittelun). Näin tarkastusta suorittavalla ryhmällä on tietoa siitä, miten liikkuminen on suunniteltu. 

Viikon aikana työmailla tarkastetaan mm. 

  • telineiden nousutiet, kulkusillat, suojakaiteet, jalkalistat ja
  • muut kulkutiet sekä todetaan mahdolliset puutteet.

Erityisesti niissä kiinnitetään huomiota

  • kulkua ja liikkumista haittaaviin esteisiin (mm. esineet, työkalut, koneet, jätteet, materiaalit ja muut mahdolliset esteet)
  • katsotaan erikseen samoja asioita myös siirreltävien telineiden osalta.

Lisäksi tarkastetaan

  • käyttävätkö työmaalla työskentelevät henkilöt virallisia kulkuteitä vai oikaistaanko
  • miten yläpuolinen työskentely ja nostojen suorittaminen on huomioitu, mm.
    • onko ulkopuolisten pääsy estetty vaara-alueella (vaara-alueen rajaaminen ja alamiestoiminta)
    • onko asennettu suojarakenteet putoavia esineitä vastaan.

Kierroksen aikana kirjataan tehdyt havainnot ja kuinka monta näistä puutteista on välittömästi korjattu. Näistä saadaan helposti laskettua TR-mittarimaisesti prosentti, eli miten usein yhteisen turvallisuuden parantaminen on helppoa, kun vain tarttuu toimeen. Lisäksi suunnitelma lopuille puutteille, joita ei pystytty korjaamaan.

Kierroksen päätteeksi vielä työmaa-alueen käyttösuunnitelman läpikäynti eli vastaako todellisuus suunnitelmaa ja annetaan vastaus kysymykseen: ”Ovatko edellytykset turvalliselle liikkumiselle olemassa?”.

Lisätiedot
Ahti Niskanen
Talonrakennusteollisuus ry/Telinejaosto
ahti.niskanen@rakennusteollisuus.fi
puh. (09) 1299 219  tai  050 548 169

Katso myös:

Putoamissuojaus telinetyössä -esite (pdf)

8 tärkeää asiaa

 

 10 kysymystä putoamisen välttämiseksi

Ratuke-hankkeen  sivulta voit ladata itsellesi 10 kysymystä putoamisen välttämiseksi sekä 10 kysymystä oman ja kaverin turvaksi. Esitteet löytyvät suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi.
Ratuke-hankkeen sivulle