Kilpailut ja kampanjat

Työturvallisuuskilpailut ja -kampanjat ovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa rakennusalan työturvallisuusasenteisiin.

Turvallisuuskilpailuja on järjestetty rakennusalalla vuodesta 1991 alkaen. Kilpailuista on hyötyä, koska

  • ne edistävät hyvää yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työsuojeluviranomaisten kesken
  • ne lisäävät yritysjohdon motivaatiota - tavoitteiden asettamiseen tulee "keppiä ja porkkanaa"työntekijät ovat kokeneet, että omien työolojensa kehittäminen ja mahdollisuus vaikuttaa niihin on hyvä asia
  • käytettävissä on luotettava työympäristön tason havainnointimenetelmä, satunnaiset tekijät eivät ratkaise voittajia.

Kilpailujen arviointiperusteena on TR-indeksi. Kun TR-indeksin arvo saadaan nousemaan esimerkiksi 65:stä 100:aan, se merkitsee miljoonien eurojen säästöä tuottavuuden kohoamisen ja tapaturmakustannusten vähenemisen ansiosta.

Valtakunnallinen kilpailu

 Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa palkitaan vuosittain rakennustyömaa, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Kilpailua on järjestetty vuodesta 2010 alkaen.

Talonrakentamisessa myös alueellisia kilpailuja

Talonrakennusteollisuus ry:n aluetoimistot ovat organisoineet alueellaan työturvallisuuskampanjoita ja -kilpailuja rakennustyömaiden työturvallisuuden parantamiseksi. Lisätietoa aluetoimistojen omilta sivuilta.

Katso myös muiden liittojen omilta sivuilta:

Mikä on TR-indeksi?

TR-indeksi kuvaa rakennustyömaan työturvallisuustasoa. Indeksi on tuloste TR-mittauksesta, jonka avulla kuvataan talonrakennustyömaan työturvallisuutta. Siinä  havainnoidaan koko työmaa tekemällä tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa/korjattavaa-havaintoja kuudesta keskeisestä tapaturmiin vaikuttavasta asiasta.

Mittarin avulla saatavat tulokset ennustavat hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. Se on yleisesti käytössä myös työmaiden viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä.