Työturvallisuuden edistäminen rakennusalalla

Rakennusalalla tehdään määrätietoista työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Viime vuosien aikana työturvallisuudessa onkin menty huomattavasti eteenpäin.

Hyvän kehityksen taustalla on lainsäädännön ja toimintatapojen muutoksia. Esimerkiksi henkilönsuojainten käyttö on yleistynyt vauhdilla.

Turvallisuus on monissa yrityksissä otettu osaksi jokapäiväistä toimintaa. Hyvin hoidetussa yrityksessä ymmärretään, että hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen parantavat paitsi henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen mainetta myös taloudellista tulosta.

Jatkuvaa toimintaa työturvallisuuden hyväksi 

Rakennusalan tapaturmien torjunta edellyttää jatkuvaa toimintaa työturvallisuuden hyväksi. Työterveyden ja -turvallisuuden onkin oltava osa yrityksen yleistä johtamista ja liiketoimintaprosesseja. Yrityksen ylin johto asettaa työturvallisuudelle tavoitteet ja mittarit, joita seurataan samalla tavalla kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Jokaisen asenne ratkaisee

Osittain kyse on asenteista ja toimintatavoista. Valtaosa työtapaturmista liittyy ihmisten toimintaan. Vain alle puolessa on kyse työympäristöstä tai organisatorisista tekijöistä. Kaikilla rakennusalalla työskentelevillä on siis omalta osaltaan vastuu siitä, miten he työtään tekevät. Olennaista on, että jokainen haluaa työskennellä turvallisissa olosuhteissa riskejä välttäen. Kyse on turvallisuuskulttuurista.

RT: työtä turvallisuuskulttuurin hyväksi

Rakennusteollisuus RT tekee järjestelmällistä työtä turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanke sitouttaa yritysten johtoa ja työntekijöitä yhteisiin tavoitteisiin sekä levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä.

RT järjestää myös työturvallisuuskilpailuja ja -kampanjoita ja kerää säännöllisesti tietoja työturvallisuuden kehityksestä.

...................

Katso myös