Työehtosopimusneuvottelut

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto saavuttivat 9.5.2018 neuvottelutuloksen rakennusalan työntekijöiden työehtosopimuksista. Toimihenkilöpuolella Ammattiliitto Pron kanssa sopimukseen päästiin 25.5. Neuvottelutulokset takaavat rakennusalalle työrauhan kahdeksi vuodeksi.

Työntekijöiden työehtosopimukset

Palkkoja nostetaan kaksivuotisessa sopimuksessa kumpanakin vuonna 30 sentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksen mukaisiin vähimmäispalkkoihin eli palkkataulukoihin tehtiin 40 sentin korotukset molempina vuosina. Ensimmäinen yleiskorotus tulee voimaan 1.6.2018 ja toinen 1.6.2019. Sopimus päättyy 30.4.2020.

Sopimukset neuvoteltiin rakennusalan, rakennustuotealan, maa- ja vesirakennusalan, asfalttialan, LVI-asennuksen, maalauksen, vedeneristyksen ja lattianpäällystyksen työntekijöille. Sopimuksen johdosta rakennusalalle julistettu työsulku, ylityökielto ja muut työtaistelutoimet peruuntuivat.

RT:n mediatiedote työntekijäpuolen neuvottelujen päättymisestä:

Toimihenkilöiden työehtosopimukset

Rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos perjantaina 25.5. Asianomaisten alojen työnantajaliitot ovat hyväksyneet neuvottelutulokset ja Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi tuloksen 1.6. 

Vanhojen toimihenkilösopimusten voimassaolo päättyi huhtikuun lopussa ja uudet sopimukset ovat voimassa 1.5.2018-30.4.2020. Sopimusten kustannusvaikutus sopimuskaudelle on 2,2 prosenttia eli kevään yleisen linjan mukainen. 

Sopimus koskee talonrakennuksen, maa- ja vesirakennusalan, asfalttialan, vedeneristysalan ja maalausalan toimihenkilöitä. 

RT:n mediatiedote toimihenkilöiden neuvotteluiden päättymisestä: