Työehtosopimusneuvottelut

Rakennusalalla toimihenkilöiden työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun 2018 saakka. Työntekijapuolen sopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun 2018.

Toimihenkilösopimukset

Toimihenkilöiden työehtosopimusten (2 kpl)  uudistamista koskevat neuvottelut päättyivät joulukuussa 2016. Ammattiliitto Pron kanssa saavutettiin työehtosopimusratkaisu, joka kestää huhtikuun 2018 loppuun.

Työntekijäsopimukset

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n jäsenliittojen sopimia työehtosopimuksia (8kpl) on sovittu jatkettavaksi vuodella ilman palkankorotuksia.

Työehtosopimusten sisältö säilyi muuten ennallaan, mutta niihin sovittiin kolme uudistusta:

 • Kuuden euron työkokeilu alalle ensimmäistä kertaa töihin tuleville
 • Mahdollisuus sopia tuottavasta ja kannustavasta palkkauksesta työntekijä- tai työntekijäryhmätasolla
 • Korttimaailman yksinkertaistamisesta niin, että työntekijän pätevyydet voitaisiin mahdollisimman laajalti todeta yhdellä kortilla

Kiky-sopimuksen mukaista 24 tunnin vuosityöajan pidennystä rakennusalalle ei sovittu.

Rakennusalan työehtosopimusten muutokset tulevat voimaan 1.3.2017 ja ne koskevat kahdeksaa työehtosopimusalaa:

 • rakennusalaa
 • maa- ja vesirakennusalaa
 • rakennustuoteteollisuutta
 • LVI-alaa
 • asfalttialaa
 • vedeneristysalaa
 • maalausalaa 
 • lattianpäällystysalaa

RT:n jäsenyritysten palveluksessa näillä aloilla on noin 50 000 työntekijää. Työehtosopimukset ovat yleissitovia. Ne vaikuttavat noin 90 000 työntekijän työsuhteen ehtoihin.