Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Alakohtaiset työehdot tarkoittavat palkkoja, työaikoja, lomia ja muita etuja, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa.

Työehtosopimukset 

Työehtosopimukset julkaistaan viiveellä julkisessa Finlex-tietokannassa. RT on julkaissut 1.5.2018 voimaan astuneet rakennusalan uudet työehtosopimukset jäsensivuilla:

Uusiin työehtosopimuksiin liittyen on myös lähetetty erillisiä jäsentiedotteita (lukeminen edellyttää jäsensivuille kirjautumista):

Talonrakennusteollisuus

Rakennustuoteteollisuus

Rakennusalan työehtosopimukset:  Kuva suuremmaksi (pdf)