Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto saavuttivat 8.4.2020 neuvottelutuloksen rakennusalan työntekijöiden työehtosopimuksista. Toimihenkilöpuolella Ammattiliitto Pron kanssa sopimukseen päästiin ennen voimassa olleen työehtosopimuskauden loppumista. Koronan varjossa solmitut työehtosopimukset sisältävät erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

Työntekijöiden työehtosopimukset

Rakennusteollisuuden toimialaliitot ja Rakennusliitto ry ovat solmineet uudet työehtosopimukset. Sopimuskausi on 22 kuukautta, 1.5.2020 - 28.2.2022.

Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 1,6 %, joka maksetaan kaikille työntekijöille. Toinen 1,3 %:n suuruinen korotus tapahtuu 1.9.2021.

Sopimukset neuvoteltiin rakennusalan, rakennustuoteteollisuuden, maa- ja vesirakennusalan, asfalttialan, LVI-asennuksen, maalauksen, vedeneristyksen ja lattianpäällystyksen työntekijöille. 

Toimihenkilöiden työehtosopimukset

Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus hyväksyi osaltaan rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukset 29.4. Asianomaisten alojen työnantajaliitot ovat hyväksyneet osaltaan neuvottelutulokset ja Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi tuloksen

Uusi sopimuskausi on alkanut 1. toukokuuta ja se on voimassa 30. huhtikuuta 2022 saakka.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella, josta 0,2 % voidaan sopia jaettavaksi yrityskohtaisena eränä. Toinen korotus tapahtuu 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vastaavansuuruisena 1,6 %:n korotuksena.

Samanaikaisesti sovittiin sekä rakennusalan toimihenkilöiden että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Katso myös:

Uusiin työehtosopimuksiin liittyen on myös lähetetty erillisiä jäsentiedotteita (lukeminen edellyttää jäsensivuille kirjautumista):

Talonrakennusteollisuus

Rakennustuoteteollisuus

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.