Muistilista ulkomaalaiselle työntekijälle

Suomalaiselle rakennustyömaalle tulevan ulkomaisen työntekijän muistilista.

1. Varmista, että työsuhteesi ehdot ovat lähetettyjä työntekijöitä koskevan lain säännösten mukainen.

2. Varmista, että sinulla on lähetetyn työntekijän todistus sovellettavasta sosiaaliturvasta.

3. Jos et ole EU/ETA -kansalainen, varmista, että sinulla on vaadittava lupa Suomessa työskentelyä varten.

4. Jos olet EU/ETA -maiden kansalainen, rekisteröi oleskeluoikeutesi paikallispoliisilla, jos oleskelet Suomessa yli 3 kuukautta. Tämä velvollisuus ei koske pohjoismaiden kansalaisia.

5. Jos olet ns. uusien EU -maiden (Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian, Bulgarian tai Romanian) kansalainen, ilmoita työvoimatoimistolle rekisteröimistä varten tiedot työnteosta viimeistään 14 päivän kuluttua työnteon aloittamisesta.

6. Suomalaisen henkilötunnuksen saat esittämällä ensin työsopimuksen ja passin paikallisella poliisilaitoksella, minkä jälkeen henkilötunnuksen myöntää asuinpaikan maistraatti. Hakemuksen voi myös jättää verokorttihakemuksen yhteydessä verotoimistoon.

7. Jos tulet vuokratyöntekijäksi Suomeen

  • Virosta,
  • Latviasta,
  • Liettuasta,
  • pohjoismaista tai
  • muusta valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole voimassa olevaa verosopimusta, hae verotoimistosta ennakkoveroliput verojesi maksamiseksi. Ennakkoveroliput on haettava viimeistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden aikana.

..................

Katso myös