Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Uudenmaan alueella järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömaiden työntekijöistä noin joka neljäs on ulkomaalainen. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus rakennustyöntekijöistä on noin 5 prosenttia. Määrät käyvät ilmi marraskuussa 2016 toteutetusta työvoimakyselystä.

Edellisen kerran RT:n työvoimakysely toteutettiin vuonna 2013, jolloin työntekijöiden osuus oli nykyistä suurempi. Tuolloin Uudellamaalla joka kolmas rakennustyöntekijä oli ulkomaalainen, muualla maassa joka kymmenes.

Samat ehdot ja normit kuin suomalaisella

Suuri osa ulkomaalaisista työntekijöistä asuu Suomessa pysyvästi ja työskentelee suomalaisessa yrityksissä. Näin ollen he kuuluvat suomalaisen verotuksen ja sosiaaliturvan piiriin sekä kerryttävät eläkekassaa.

Kun yritys tekee työsopimuksen ulkomaalaisen työntekijän kanssa Suomessa tehtävästä työstä, työsuhteessa noudatetaan samoja lakeja ja työehtonormeja kuin suomalaisen työntekijän kanssa. Niin ikään rakennusalan työehtosopimukset ovat samalla tavoin voimassa niin ulkomaalaisilla kuin suomalaisillakin työntekijöillä.

Valtaosa suomalaisilla rakennustyömailla työskentelevistä ulkomaisista työntekijöistä on lähetettyjä työntekijöitä

Määrä ei enää kasva entistä tahtia

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuuden kasvuvauhti rakennusalalla on taittunut. Vuosina 2012–2013 heidän osuutensa talonrakennustyömaiden kokonaisvahvuudesta nousi koko maassa keskimäärin kahdella prosenttiyksiköllä. Sitä ennen vuosittainen kasvuvauhti oli noin viisi prosenttiyksikköä.

Tilanne Uudellamaalla vakiintumassa

Vuoden 2011 jälkeen ulkomaalaisten työntekijöiden osuudessa on tapahtunut kasvua etenkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Lahti-Kymin alueilla. Uudellamaalla tilanne on vakiintumassa; ulkomaalaisten osuus on lisääntynyt vain prosenttiyksikön verran. Itä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus on pysynyt varsin pienenä ja lähes muuttumattomana.

Katso myös