Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimus

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt tutkimuksen uusien asuntojen rakentamistarpeesta vuosina 2016 - 2040. Tutkimuksessa on arvioitu väestökehityksen perusteella, kuinka paljon uusia asuntoja tulee rakentaa ja minne.

Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen mukaan Suomeen tulee rakentaa noin 30 000 asuntoa vuosittain, eli yhteensä 760 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Mikäli kehityskulku on taantuva, määrä on noin 25 000 asuntoa vuodessa. 

Luvuissa ei ole otettu huomioon maahanmuuton kiihtynyttä kasvua, vaan ne on laskettu aiempien vuosien keskimääräisen nettomaahanmuuton mukaan. Jos nettomaahanmuutto kasvaa esimerkiksi 30 prosentilla, asuntoja tarvitaan lisäksi vuosittain 2 500.

Tutkimuksessa on tarkasteltu seutukohtaisesti, miten asuntotuotantotarve jakautuu neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle. Näiden osuus asuntotuotannosta on kasvanut jo lähes 90 prosenttiin.

Tutkimus on tarkoitettu työkaluksi asuntorakentamisen ennakointiin sekä valtiolle ja kunnille yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten.

Tammikuussa 2016 julkaistun tutkimuksen ovat tilanneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, Suunnittelu- ja konsultointiryitykset SKOL, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

 Videotallenne lehdistötilaisuudesta (kesto 1 tunti)