Työvoimakyselyt

Edellisen kerran marraskuussa 2016 toteutettu työvoimakysely osoittaa, että ulkomaisen työvoiman osuus rakennustyömailla on vähentynyt.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla keskimäärin joka neljäs työntekijä on Uudellamaalla ulkomaalainen, kun kolme vuotta aiemmin ulkomaalaisia oli joka kolmas. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus on laskenut kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin työvoimasta.

 Edellisessä kyselyssä marraskuussa 2013 oli jo nähtävissä ulkomaisen työvoiman kasvuvauhdin tasaantuminen, ja nyt ulkomaalaisten osuus oli jopa vähentynyt. Koko maassa ulkomaalaisia oli 17 prosenttia talonrakennustyömaiden kokonaisvahvuudesta verrattuna vuoden 2013 lähes 22:een prosenttiin. 

Infrarakentamisessa keskimäärin joka kymmenes työntekijä on ulkomailta osuuden ollessa vastaavasti suurempi Uudellamaalla ja pienempi maakunnissa.

Aiemmat kyselyt 

2013

2011