Muut rakentamisen suhdanne-ennusteet

Rakentamisen näkymiä käsittelevät säännöllisesti valtiovarainministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto omissa katsauksissaan ja suhdannekyselyissään. Tilastokeskuksen kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien aikeita muun muassa investoida tai säästää.

Valtiovarainministeriö (VM), Rakennusalan suhdanneryhmä (RAKSU):

Rakentaminen 
VM julkaisee vuosittain rakennusalan suhdannetilannetta käsittelevän raportin. Siinä käsitellään alan tilannetta koko maassa volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen, työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin kautta.
Lisätietoja VM:n verkkosivuilta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Rakentamisen luottamusindikaattori
Rakennusalan suhdanteet
EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita. Ne kuvaavat teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden ajankohtaista suhdannetilannetta. Rakentamisen indikaattorissa kysytään tilauskantaa normaaliin verrattuna ja henkilöstöodotusta lähikuukausina.

EK julkaisee neljästi vuodessa suhdannebarometrin. Siinä tarkastellaan rakentamisen suhdannetilannetta ja -näkymiä tilauskannan, tuotannon, myymättömien asuinhuoneistojen, viennin ja henkilöstön määrän muutosten kautta. Koko maan tilanteen lisäksi julkaistaan aluebarometrit yhdeksältä alueelta sekä PK-barometri.
EK:n suhdannekatsauksiin   

Tilastokeskus

Kuluttajabarometri
Tilastokeskus julkaisee kuukausittain kuluttajabarometria. Se kuvaa kuluttajien käsityksiä omasta taloudestaan ja maan talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomuksia tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa lainaa.
Kuluttajabarometriin 

Maanrakentamisen neuvottelukunta (MANK)

VTT/Infrarakentaminen muutoksessa -projekti
Maanrakentamisen neuvottelukunnan tukema VTT:n Infrarakentaminen muutoksessa -projekti on julkaissut kahdesti vuodessa infra-alan suhdannekatsauksia sekä erilaisia infra-alaa koskevia raportteja. Kolmevuotinen projekti päättyi 2013 lopussa.
Infrarakentaminen muutoksessa -julkaisuihin
Projektin sivuille