Työmarkkinat

 1. Rakentamisen työllisyys

  Rakentamisen työllisyys kääntyi laskuun vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Rakentamisen tuotannon kasvun myötä alan työllisyys kohentui vuoden 2019 alkuun asti hyvää vauhtia. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä työllisten vuosikeskiarvo nousi 200 000 henkilöön.
 2. Rakentamisen työttömyysaste

  Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan rakennusalan työttömyysaste on laskenut vuoden 2021 aikana.
 3. Rakentamisen työlliset, palkkasumma ja ansiotaso

  Palkkasumma on kasvanut kuluvana vuonna voimakkaasti. Harmaan talouden torjuntatoimet rakennusalalla näyttävät toimivan. Palkkasumma jatkoi kasvuaan vaikka työllisten määrä väheni vuosien 2013, 2014 ja 2015 aikana.
 4. Rakentamisen työlliset, palkkasumma ja ansiotasoindeksi

  Rakentamisen palkkasumma ja ansiotaso ovat erkaantuneet työllisten määrän kehityksestä. Indeksi on kiinnitetty hetkeen 1.3.2013, jolloin veronumero tuli pakolliseksi.
 5. Ulkomaisen työvoiman osuus

  Ulkomaisen työvoiman osuus työvoimasta kääntyi laskuun vuonna 2016. Eniten ulkomaalaisia on pääkaupunkiseudulla, jossa RT:n kyselyn mukaan, joka neljäs työntekijä oli vuonna 2016 ulkomaalainen. Muualla maassa vastaavasti joka 20. henkilö
 6. Miljoonan euron työllistävä vaikutus toimialoittain

  Rakentamiseen sijoitettu euro työllistää välittömästi seitsemän henkilötyövuoden ja välillisesti kahdeksan henkilötyövuoden verran. Rakentamiseen sijoitettu euro työllistää toiseksi eniten heti kaupan jälkeen.
 7. Miljoonan euron työllistävä vaikutus rakennusalalla

  Miljoonan euron sijoitus rakennusalalle työllistää keskimäärin 15 henkilötyövuotta. Suurin työllistävä vaikutus on rakennustyömaalla.
 8. Miljoonan euron työllistävä vaikutus talonrakentamisessa

  Miljoonan euron sijoitus talonrakentamiseen työllistää yhteensä 16 henkilötyövuotta. Määrä on sama sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
 9. Rakennusalan työllisten ikäjakauma vuonna 2013

  Rakentamisessa nuorten ikäluokkien osuus työllisistä on teollisuutta suurempi. Rakennussektorin ikäjakauma on täten teollisuutta selvästi tasaisempi.

Viimeksi päivitetty 10.10.2021