Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Uudistuotanto on kääntynyt kasvuun asuntorakentamisen vetämänä. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi on vielä pakkasen puolella. Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 asuinrakentamisen aloitustöiden väheneminen käänsi uudistuotannon laskuun.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentaminen kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa. Muu talonrakentaminen kääntyi laskuun vuoden 2020 puolessa välissä.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat käänsivät aloitukset laskuun vuoden 2019 loppupuolella. Aloitukset piristyivät uudelleen vuoden 2020 puolessa välissä.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2020 yhteensä noin 27 miljoonaa kuutiometriä. Aloitukset ovat laskusuunnassa. Lupien pohjakosketus lienee saavutettu.

Viimeksi päivitetty 15.10.2021