Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi

  Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 talonrakentamisen aloitustöiden väheneminen käänsi uudistuotannon selvään laskuun.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentaminen hidastuu huippulukemista. Hidastumista jarruttaa matala korkotaso ja sijoittajakysyntä. Myös muu talonrakentaminen hidastuu.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat kääntyivät laskuun vuoden 2017 loppupuolella. Aloitukset ovat sen sijaan vielä pysyneet noin 40 miljoonassa kuutiossa.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2018 yhteensä noin 26 miljoonaa kuutiometriä.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2018 noin 40 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2019 aloitusten ennakoidaan vähenevän alle 37 miljoonaan kuutioon. (RT ennuste, lokakuu 2019)
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset kehittyivät myönteisesti vuosina 2017-18. Vuonna 2019 rakentaminen hidastui selvästi.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 aikana. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat. Kasvu jatkuu lähivuosina.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuusrakentamisen odotetaan piristyvän. Varastorakentaminen sen sijaan hidastuu suurten logistiikkakeskittymien valmistuessa.

Viimeksi päivitetty 25.09.2020