Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi (kausitasoitettu)

  Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuonna 2016. Myönteinen kehitys jatkuu myös tänä vuonna, sillä talonrakentamisen aloitustyöt kasvoivat vuonna 2017.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentamista on rahastojen lisäksi auttanut nyt myös piristynyt kuluttajakysyntä. Muu talonrakentaminen kasvaa investointien vetämänä ja heikkojen vertailutasojen vuoksi.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat kääntyivät laskuun vuoden 2017 loppupuolella. Aloitukset ovat sen sijaan vielä pysyneet noin 40 miljoonassa kuutiossa.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2018 yhteensä noin 26 miljoonaa kuutiometriä. Luvat ovat laskusuunnassa.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2018 noin 40 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2019 aloitusten ennakoidaan vähenevän alle 38 miljoonaan kuutioon. (RT ennuste, huhtikuu 2018)
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kehittyneet myönteisesti talouden nousun seurauksena. Luvat ovat kuitenkin jo laskussa.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 aikana. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuusrakentaminen on ollut ennakoitua vaisumpaa. Kasvu on tapahtunut varastorakentamisessa, jossa suuret logistiikkakeskittymät ovat nostaneet aloitustöiden määrää. Vuonna 2018 teollisuusrakentamisen odotetaan piristyvän.

Viimeksi päivitetty 25.06.2019