Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Uudistuotanto on kääntynyt kasvuun asuntorakentamisen vetämänä. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi on vielä pakkasen puolella. Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 asuinrakentamisen aloitustöiden väheneminen käänsi uudistuotannon laskuun.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentaminen kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa. Muu talonrakentaminen kääntyi laskuun vuoden 2020 puolessa välissä.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat käänsivät aloitukset laskuun vuoden 2019 loppupuolella. Aloitukset piristyivät uudelleen vuoden 2020 puolessa välissä.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2020 yhteensä noin 27 miljoonaa kuutiometriä. Aloitukset ovat laskusuunnassa. Lupien pohjakosketus lienee saavutettu.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2020 noin 40 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2021 aloitusten ennakoidaan kasvavan hieman. Kasvu jatkuu vuonna 2022 (RT ennuste, lokakuu 2021).
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kärsineet koronakriisistä ja hitaasta talouden kasvusta.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisten palvelurakennusten aloitukset kääntyivät selvään laskuun kuluvana vuonna. Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat olleet korkealla tasolla viime vuosina. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat ja viime aikoina opetusrakennukset.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuus- ja varastorakentamisen ennakoidaan kasvavan vuosina 2021 ja 2022. Teollisuusrakentaminen hidastui viime vuonna kovan nousun jälkeen. Varastorakentaminen kääntyi kasvuun muutaman vuoden maltillisen laskun jälkeen.

Viimeksi päivitetty 01.11.2021