Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 asuinrakentamisen aloitustöiden väheneminen käänsi uudistuotannon laskuun. Vuonna 2020 koko rakentaminen supistui selvästi.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentaminen on pysynyt pakkasella vuodeta 2019. Muu talonrakentaminen kääntyi laskuun vuoden 2020 puolessa välissä.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat käänsivät aloitukset laskuun vuoden 2019 loppupuolella. Aloitukset piristyivät uudelleen vuoden 2020 loppupuolella
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2020 yhteensä noin 27 miljoonaa kuutiometriä. Luvat ovat laskusuunnassa.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2020 noin 40 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2021 aloitusten ennakoidaan vähenevän noin 37,5 miljoonaan kuutioon ja pysyttelevän samalla tasolla vuonna 2022 (RT ennuste, maaliskuu 2021)
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kärsineet koronakriisistä ja hitaasta talouden kasvusta.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 aikana. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat. Kasvu jatkuu vuosina 2021 ja 2022.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuusrakentaminen on hidastui viime vuoden kovannousun jälkeen. Varastorakentaminen kääntyi kasvuun muutaman vuoden maltillisen laskun jälkeen. Teollisuus- ja varastorakentamisen ennakoidaan kasvavan vuosina 2021 ja 2022.

Viimeksi päivitetty 22.04.2021