Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2017 rakentamisen kasvun ennakoidaan hidastuvan 2-3 prosenttiin. Kasvuvauhdin oletetaan pysähtyvän ensi vuonna ripeän noususuhdanteen päätteeksi.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2016 kasvun myötä ollaan jo lähellä edellistä huippua vuonna 2010.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen alamäki katkesi vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Ennakkotietojen perusteella rakentamisen arvonlisäys kasvoi 6,9 prosenttia vuonna 2016.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2016 rakennusinvestointien kasvuvauhti kiihtyi.
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto jatkoi kasvuaan kaikilla sektoreilla vuoden 2016 aikana.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti parin viime vuoden aikana kaikilla päätoimialoilla.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 9,9 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannetilanne jatkoi kohenemistaan helmikuussa. Suhdannenäkymät kirkastuivat hieman loppusyksystä. EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljännesvuosittain.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on kohonnut jo yli pitkän aikavälin keskiarvon. Alkuvuonna 2017 saldoluku on pysytellyt hyvällä tasolla.
 10. Rakennusteollisuuden henkilökuntaodotus ja työlliset

  Rakennusyritysten odotukset henkilökunnan määrästä on noussut kuluvana vuonna. Tämä lupaa parempaa alan työllisyydelle.
 11. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on pysytellyt yhä alle normaalitason.
 12. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus laski loppuvuoden 2015 aikana, mutta on jatkanut nousuaan vielä tänäkin vuonna. Teollisuuden luottamus on kohonnut plussalle usean heikon vuoden jälkeen.
 13. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa. Epävarmuuden poistuminen lupaa parempaa myös kuluttajien asunnonvaihtoaikeisiin.

Viimeksi päivitetty 23.03.2017