Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2019 rakentaminen laski 3,9 prosenttia. Vuonna 2020 rakentamisen ennustetaan vähenevän 3,0 prosenttia.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2018 kasvun myötä se ylitti edellisen huipun vuonna 2010. Vuonna 2019 määrä kääntyi laskuun. Kuluvana vuonna määrä kääntyi jälleen kasvuun.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen alamäki katkesi vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Rakentamisen kehitys on kääntyi vuoden 2019 keväällä laskuun. Rakentaminen kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät laskuun vuonna 2019. Vuonna 2020 rakennusinvestointien määrä kääntyi uudestaan pieneen kasvuun.
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto kasvaa talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentamisen kääntyi kasvuun vuoden 2020.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti parin viime ajan. Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa kasvu on hidastunut kuluvan vuoden aikana. Maa- ja vesirakentaminen on kääntynyt kasvuun.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2018 2. neljänneksellä 10,1 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on pysytteli pitkään pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2020 saldoluku laski selvästi alle keskimääräisen tason.
 10. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on selvästi alle normaalitason.
 11. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus on laskenut kuluvana vuonna selvästi. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus on hiipunut kansainvälisen epävarmuden lisääntyessä.
 12. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on pysynyt ennallaan

Viimeksi päivitetty 25.09.2020