Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2019 rakentamisen kasvun ennakoidaan olevan 0 prosenttia. Vuonna 2020 rakentamisen ennustetaan vähenevän 2,0 prosenttia.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2017 kasvun myötä ollaan jo yli edellisen huipun vuonna 2010.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen alamäki katkesi vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Rakentamisen myönteinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2018 aikana.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2018 rakennusinvestointien kasvuvauhti pysyi yllä tuotannon yhä kasvaessa.
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto on jatkanut selvää kasvuaan talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentamisessa kasvu on taittui vuoden 2017 aikana.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti parin viime vuoden aikana talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentaminenkin kääntyi viime vuonna kasvuun.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2018 2. neljänneksellä 10,1 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on kohonnut jo yli pitkän aikavälin keskiarvon. Vuonna 2019 saldoluku on pysytellyt hyvällä tasolla.
 10. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on saavuttanut normaalitason.
 11. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus on pysynyt korkealla vielä tänäkin vuonna. Teollisuuden luottamus on kohonnut selvästi poljettuaan paikallaan usean vuoden ajan.
 12. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa.

Viimeksi päivitetty 25.06.2019