Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2019 rakentamisen kasvun ennakoidaan vähenevän prosentin. Vuonna 2020 rakentamisen ennustetaan vähenevän 3,0 prosenttia.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2018 kasvun myötä se ylitti edellisen huipun vuonna 2010. Vuonna 2019 määrä kääntyi laskuun.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen alamäki katkesi vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Rakentamisen kehitys on kääntyi vuoden 2019 keväällä laskuun.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2019 rakennusinvestointien määrä kääntyi laskuun.
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto kasvaa talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentamisen kasvupyrähdys taittui vuoden 2018 lopulla.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti parin viime. Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa kasvu on hidastunut kuluvan vuoden aikana. Maa- ja vesirakentaminen on kääntynyt laskuun.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2018 2. neljänneksellä 10,1 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on pysytteli pitkään pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2020 saldoluku laskenut, mutta pysytellyt vielä kohtuullisella tasolla.
 10. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on hieman alle normaalitason.
 11. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus on laskenut kuluvana vuonna selvästi. Teollisuuden luottamus on hiipunut kansainvälisen epävarmuden lisääntyessä.
 12. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on pysynyt ennallaan

Viimeksi päivitetty 06.03.2020