Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2020 rakentamisen väheni 4 prosenttia. Vuonna 2021 rakentaminen kasvaa hieman yli prosentin. Seuraavana kasvu kiihtyy 2,5 prosentin tuntumaan..
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentmaisen aktiviteeti kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2017 kasvun myötä oltiin jo yli edellisen huipun vuonna 2010. Määrä kääntyi laskusuuntaan vuonna 2018.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentaminen määrä on ollut laskussa vuoden 2018 jälkeen.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät laskuun vuonna 2019
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihto on kääntynyt kasvuun. Maa- ja vesirakentamisessa liikevaihto kasvanut vuodesta 2019.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto oli viime vuonna laskusuuntainen talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentaminen on ollut kasvussa.
 7. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 8. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on nousi kesällä pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolelle. Luottamus putosi koronakriisin seurauksena voimakkaasti.
 9. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on noussut koronakuopasta.
 10. Luottamusindikaattorit

  Luottamusindikaattorit ovat hyvällä tasolla.
 11. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa.

Viimeksi päivitetty 15.10.2021