Infrarakentaminen

Infrarakentamisella tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta kuin varsinaisten maa- ja vesirakenteiden rakentamista.

Infrarakentamiseen kuuluvat väylien ja teknisten verkostojen lisäksi teollisuuden toimialan kaivosten avaukset, talonrakennusten perustus-, pohjarakennus- ja pihatyöt, maanalaiset rakenteet, kuten pysäköintihallit sekä erikoisalojen toimialalta infrarakentamiseen kuuluvat työt.

 1. Maa- ja vesirakentamisen investoinnit, määrä

  Maa- ja vesirakentamisen investointien kasvuvauhti hidastui vuoden 2017 aikana.
 2. Maa- ja vesirakentamisen investoinnit, määrän muutos

  Maa- ja vesirakentamisen investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Neljännesvuositiedot voivat tarkentua huomattavastikin vuositilastojen yhteydessä.
 3. Julkiset maa- ja vesirakennusinvestoinnit

  Kuntien maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat valtiota suuremmaksi ensi kertaa vuonna 2011. Viime vuonna yritysten investoinnit maa- ja vesirakennuksiin olivat suuremmat kuin kuntien tai valtion.
 4. Suurten infraurakoitsijoiden tilauskanta

  Suurten infraurakoitsijoiden tilauskanta on laskenut finanssikriisin jälkeen selvästi matalammalle tasolle. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä tilauskirjat olivat hieman edellisvuotta paksummat.
 5. Raakaöljyn hinta

  Raakaöljyn hinta on kääntyi kesän ja syksyn 2014 aikana selvään laskuun. Vuoden 2018 aikana Brent-laadun tynnyrihinta kipusi jo yli 80 dollariin, mutta kääntyi syksyllä selvään laskuun.
 6. Maarakennuskustannusindeksi

  Maarakentamisen kustannukset ovat nousseet yleistä rakennuskustannusindeksiä nopeammin parin viime vuoden aikana.
 7. Maarakennuskustannusindeksi, muutos

  Maarakennuskustannusten nousuvauhti on vahvasti sidoksissa raakaöljyn hintaan.
 8. Bitumin hinta

  Bitumin hinta reagoi herkästi raakaöljyn hinnan muutoksiin.
 9. Maarakennuskustannusindeksi, rakenteet

  Rakenteiden kustannuskehitys on ollut vuoden 2017 aikana kokonaiskustannuksia hitaampaa.
 10. Maarakennuskustannusindeksi, murskaus ja päällysteet

  Murskaustöiden kustannuskehitys seuraa varsin hyvin maarakennuskustannusindeksin kokonaiskehitystä. Päällysteissä hintakehitys heilahtelee kustannuslajeista eniten öljyn hinnan laskun vuoksi.
 11. Maarakennuskustannusindeksi, järjestelmät ja kunnossapito

  Kunnallisteknisten järjestelmien kustannukset nousivat vuoden 2017 loppua kohden selvästi maarakentamisen kokonaisindeksiä nopeampaa vauhtia.
 12. Paikallishallinnon velan bkt-osuus

  Kuntien velkaantuminen on kiihtynyt viime vuosien aikana. Korkea velkaantuminen heikentää kuntien mahdollisuuksia uusiin infrainvestointeihin.
 13. Infrarakentamisen sektorit ja tilaajat

  Infrarakentamisen tilaajista suurin osa muodostuu julkisesta sektorista. Valtion ja kuntien tilaukset painottuvat yhdyskuntien rakentamiseen sekä yhteyksien ylläpitoon.
 14. Infraan sijoitetun euron jakautuminen tuloiksi

  Infraan sijoitetusta eurosta vuonna 2011 verojen osuus oli runsas viidennes.
 15. Infrarakentamisen kustannusjakauma

  Infrarakentamisen kustannuksista polttoaineiden ja bitumin osuus on 20 %.

Viimeksi päivitetty 25.06.2019