Asuntojen hinnat

 1. Asuntojen hintakehitys talotyypeittäin

  Kerrostaloasuntojen hintakehitys on eriytynyt rivi- ja omakotitalojen hinnoista viimeisten vuosien aikana. Taustalla on kaupungistumisen nopeutuminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien suhteellisen osuuden kasvu.
 2. Asuntojen hinnat suhteessa ansiotasoon

  Asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina hitaampaa kuin ansioiden kehitys.
 3. Asuntojen hintojen muutokset talotyypeittäin

  Koko maassa talotyypeittäin nousua on kertynyt vain kerrostaloasunnoissa parin viime vuoden aikana.
 4. Asuntojen hinnat ja vuokrat

  Viime vuosien aikana vuokrat ovat nousseet selvästi asuntojen hintoja nopeammin. Heikossa taloustilanteessa vuokra-asumisen kysyntä nostaa vuokratasoa, kun asuntotuotanto kasvukeskuksissa jää riittämättömäksi.

Viimeksi päivitetty 25.09.2020