Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

 1. Asuntoaloitukset, m3

  Asuntotuotannon aloitukset laskivat vuonna 2020 vajaaseen lähes 12,5 miljoonaan kuutiometriin.
 2. Asuntoaloitukset, kpl

  Vuonna 2020 aloitettiin yhteensä hieman yli 40 000 asunnon rakentaminen.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Asuntoaloitukset kääntyivät laskuun vuonna 2018. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulle.
 4. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Vuonna 2020 aloitettiin 40 000 asunnon rakentaminen. Kuluvan vuonna aloitukset nousevat 44 000 asuntoon. Vuonna 2022 aloitusten ennakoidaan hidastuvan 40 000 asuntoon
 5. RT:n asuntotuotantokysely

  RT:n jäsenille tekemän asuntotuotantokyselyn perusteella vuonna aloitettiin 12 000 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna etenkin kuluttajakysyntä nostaa aloituksia. Ensi vuonna aloitukset pysyvät edelleen korkealla tasolla.
 6. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

  Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä oli syyskuussa vain hieman yli 400. Määrä laski kesäkuun kyselystä edelleen.
 7. ARA-asuntojen aloitukset, kpl

  ARA-asuntojen aloituksia lähti käyntiin vuonna 2020 yhteensä noin 9 000. Vuonna 2021 aloituksia kertyy saman verran. Vuonna 2022 aloitukset vähenevät 8 000 asuntoon (RT ennuste syyskuu 2021).

Viimeksi päivitetty 15.10.2021