Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

 1. Asuntoaloitukset, m3

  Asuntotuotannon aloitukset nousivat vuonna 2018 lähes 14 miljoonaan kuutiometriin. Kuutioissa mitattuna asuntoaloitukset eivät ole nousseet yhtä paljon kuin kappaleet, sillä tuotanto on painottunut pieniin asuntoihin.
 2. Asuntoaloitukset, kpl

  Vuonna 2018 aloitettiin yhteensä noin 46 000 asunnon rakentaminen.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Asuntoaloitukset kääntyivät kasvuun vuonna 2015. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulle.
 4. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Vuonna 2018 aloitettiin 46 200 asunnon rakentaminen.
 5. RT:n asuntotuotantokysely

  RT:n jäsenille tekemän asuntotuotantokyselyn perusteella vuonna 2018 aloitettiin 14 000 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna rahastojen ja kuluttajakysynnän ennakoidaan hieman rauhoittuvan.
 6. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

  Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä oli tammikuussa 2018 yhteensä reilut 600. Määrä laski hieman syyskuun kyselystä.
 7. ARA-asuntojen aloitukset, kpl

  ARA-asuntojen aloituksia lähti käyntiin vuonna 2017 yhteensä 8 600. Vuosina 2018 ja 2019 arvioidaan aloitettavan yhteensä 8 500 ARA-asunnon rakentaminen (RT ennuste maaliskuu 2018).

Viimeksi päivitetty 23.04.2019