Kannattavuusselvitykset

Rakennusteollisuus RT:n kannattavuusselvityksen perusteella talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten liikevoitto nousi viime vuonna 3,1 prosenttiin edellisvuoden 2,5 prosentin pohjalukemista. Rakennustuoteteollisuudessa kannattavuus ylsi 6,6 prosenttiin liikevoitolla mitattuna.

Eri yritysryhmiä tarkastellessa (pienet, keskisuuret ja suuret yritykset) tulos kasvoi kaikilla yrityksillä. Suhteellisesti eniten tulos kasvoi suuremmilla yrityksillä. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia on yleisesti pidetty yritysten kannattavuuden parhaana mittarina. Sen tuotto nousi reilun prosenttiyksikön edellisvuodesta 17,6 prosenttiin vuonna 2016.

Aiemmat selvitykset