Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely toukokuu 2020:
Koronakriisi taittoi alkuvuoden kahtia

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 12 000 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 6 000 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja noin 6 000 on neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja sijoittajille. 

Aloitusmäärät olivat tilastojen mukaan tammi-maaliskuussa jopa viime vuosia korkeammalla tasolla. Nopea käänne tapahtui kuitenkin huhtikuuhun mennessä koronakriisin vuoksi. Vuodelle 2020 suunniteltujen asuntoaloitusten määrä väheni toukokuun kyselyssä yli 4 000 asunnolla eli viidenneksellä tammikuun kyselyyn verrattuna. Väheneminen johtuu sekä kuluttajille että sijoittajille suunnattujen kohteiden laskusta. 

Asuntorakentajat ovat sopeuttaneet toimintaansa. Myynnissä olevien asuntojen määrä oli toukokuussa maltillinen 4 866, joista valmistuneita oli 875 asuntoa.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt


Katso myös