Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely marraskuu 2020:
Asuntorakentaminen selvisi kevään pudotuksesta

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 11 900 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä vajaa puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja reilu toinen puoli neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Koronakriisin alku jähmetti asuntomarkkinat hetkeksi keväällä, mutta koko vuoden aloitusmäärät ovat pysyneet yllättävän hyvällä tasolla. Toisaalta tammikuun kyselyyn verrattuna suunniteltujen aloitusten määrä väheni yli 3 000 asunnolla. Asuntoaloitusten arvioidaan vähentyneen etenkin kuluttajakysynnän heikentymisen seurauksena, kun taas sijoittajakysyntä on supistunut vähemmän. 

Yritykset ovat sopeuttaneet tuotantoaan epävarmaan tilanteeseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, 4 600 asuntoa, joista 800 valmiita. Ennakkovarausasteet ovat korkealla, keskimäärin 50 prosentissa.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös