Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely elokuu 2020:
Asuntotuotanto toipunut kevään äkkipysähdyksestä

 Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä runsaan 13 000 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä reilu puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja toinen puoli neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Suunniteltujen asuntoaloitusten määrä kasvoi elokuun kyselyssä noin tuhannella asunnolla verraten edelliseen, toukokuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin suunnitelmat puolestaan putosivat peräti neljänneksellä koronakriisiä edeltäviin odotuksiin nähden. Etenkin kuluttajakysyntä on vahvistunut toukokuun jälkeen. 

Yritykset ovat sopeuttaneet tuotantoaan epävarmaan tilanteeseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, 5 204 asuntoa, joista 900 valmiita. Ennakkovarausasteet ovat korkealla, keskimäärin 47 prosentissa. 

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt


Katso myös