Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely kevät 2022:
Asuntoaloitukset edelleen korkealla tasolla

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes 15 000 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä noin puolet on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja puolet neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille.

Arviot omaperusteisen asuntotuotannon aloituksista nousivat viime vuodesta, mutta laskivat selvästi edellisestä kyselystä, joka tehtiin helmikuussa, ennen Ukrainan sotaa. Vuokra-asuntotuotanto vähenee hieman edelliseen vuoteen verrattuna pysyen kuitenkin ennen Ukrainaa sotaa tehdyn arvion tasolla. Helmikuinen kysely jätettiin julkaisematta, koska Venäjän hyökkäys muutti tilannetta äkillisesti.

Helsingin seudun osuuden arvioidaan kasvavan 52 prosenttiin vuonna 2022. Tampereen osuus vähenee 14 prosenttiin, ja Turku pysyttelee 12 prosentissa. Kasvukolmion osuus asuntotuotannosta nousee 78 prosenttiyksikköön.

Uusia asuntoja oli myynnissä 4 400 kappaletta. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuus pysyi historiaan nähden matalalla tasolla vajaassa 400 asunnossa.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös