Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään kolme kertaa vuodessa Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely 1/2018: Aloitusmäärät kasvoivat viime vuonna ennätyksellisiin lukemiin

RT:n asuntotuottajat aloittivat viime vuonna yhteensä 14 00 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 10 433 asuntoa oli omaperusteisia ja neuvottelu-urakoina toteutettavia vuokra-asuntoja oli 3 570. Aloitusmäärä toteutui viime vuoden alun odotuksia pienempänä ja jäi peräti 2 700 (-16 %) asuntoa siitä mitä vielä lokakuussa 2017 toteutetussa kyselyssä ennakoitiin. Arvioon nähden laskua tapahtui sekä oman perustajaurakoinnin (-15 %) että vapaarahoitteisten neuvottelu-urakkakohteiden (-20 %) osalta. 

Vuonna 2018 arvioidaan käynnistyvän 16 775 asunnon rakentaminen. Arvio on noin 500 asuntoa vähemmän verrattuna viime lokakuun kyselyyn vuodeksi 2018. Asuntoaloitukset painottuvat nyt taas enemmän sijoittajakysyntään kuin mitä syksyllä ennakoitiin.

 

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös