Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely syksy 2021:
Asuntoaloitukset edelleen korkealla tasolla 

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 15 300 kerros- ja rivitaloasunnon rakennustyöt. Näistä 8 700 on omaa perustajaurakointia eli kuluttajille suunnattuja omistusasuntoja ja 6 600 neuvottelu-urakkakohteita eli vuokra-asuntoja ammattimaisille sijoittajille. 

Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon kuluvan vuoden määrästä nousivat kesäkuun kyselyyn verrattuna. Yritykset arvioivat asuntotuotantonsa pysyvän yhtä korkealla tasolla myös ensi vuonna. Painopiste siirtyy omaperustaiseen tuotantoon. Vuokra-asuntojen tuotanto vähenee. 

Helsingin seudun osuuden arvioidaan laskevan 45 prosenttiin vuonna 2022. Tampereen osuus nousee 20 prosenttiin ja Turun 13 prosenttiin. Oulun osuus laskee 8 prosenttiin muun Suomen osuuden pysyessä ennallaan suurin piirtein. Kasvukolmion osuus asuntotuotannosta nousee 78 prosenttiyksikköön.  

Uusia asuntoja oli myynnissä 4 600 kappaletta. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuus laski pohjalukemiin pidemmän aikavälin keskiarvoa matalammalle tasolle 441 kappaleeseen

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös