Takuukustannuskyselyt

RT on selvittänyt jäsenyritystensä asuntorakentamiseen liittyviä takuuvirhekustannuksia vuodesta 2006 alkaen.

Tuorein takuukustannuskysely on toteutettu 13.9. - 7.10.2016. Vuonna 2015 kustannukset saavuttivat alhaisimman tasonsa koko seuranta-aikana. Virhekustannusten osuus asuntorakennushankkeiden kokonaiskustannuksista oli hieman alle 0,6 prosenttia. Takuuajan jälkeen havaittujen virheiden kustannukset laskivat vielä enemmän, noin 0,1 prosenttiin. 


(Vuonna 2012 kyselyä ei toteutettu.)

Kyselyssä kartoitettiin myös tyypillisimpiä takuukorjausten aiheita. Valtaosa niistä oli varsin harmittomia, joskin asukkaiden kannalta kiusallisia. Korjauslistojen kärkipäässä ovat parvekeovien- ja lasitusten sekä ikkunoiden asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset säädöt ja tiivistys. Lisäksi takuutöinä on korjattu muun muassa seinäpintojen maalauksia sekä halkeamia seinissä ja katoissa.

Kyselyyn kertyi vastauksia eri puolilta Suomea ja vastaajien joukko edusti tasaisesti kaikenkokoisia yrityksiä liikevaihtohaitarin ollessa 2 – 530 miljoonaa euroa. Kysely lähetettiin 330 jäsenyrityksen toimitus- ja aluejohtajille, vastauksia saatiin 18 kappaletta. Matalan vastausprosentin vuoksi tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina.
 

Tiedote 26.10.2016: 
Rakentamisen takuuajan virhekustannukset jatkavat laskuaan