Vähähiilisyyden tiekartta

Vastauksena Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliuteen Rakennusteollisuus RT laatii yhdessä sidosryhmien ja ympäristöministeriön kanssa vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -päätösseminaari järjestetään tiistaina 2.6.2020 klo 9 - 11.
Suora linkki webinaarin seuraamiseen, klikkaa tästä
Seminaarin voi katsoa myös jälkikäteen tältä sivulta.

Tiekarttatyön tavoitteena on löytää parhaat toimenpiteet päästövähennyksille ja asettaa toimille väliaikatavoitteita. Tiekartan laatimisaikataulu on vaativa: ensimmäisiä tuloksia tulisi olla valmiina jo vuoden 2020 puolivälissä, jotta hiilineutraalius voidaan tavoittaa 2035.

Suomen hiilijalanjäljestä yli kolmannes aiheutuu rakennuksista ja rakentamisesta ja 22 prosenttia liikkumisesta ja matkailusta. Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden painopisteenä ovat rakentamisvaiheen ja rakennusmateriaalien päästöt, joiden osuus rakennuksen hiilijalanjäljestä on neljännes. Rakennusten elinkaari on pitkä alkaen maankäytöstä ja kaavoituksesta aina käyttöön, ylläpitoon ja purkamiseen saakka.

Tiekarttatyössä tulee huomioida myös sektorikytkeytyminen, josta kiinteistö- ja rakentamissektorin kannalta hyviä esimerkkejä ovat energiantuotanto sekä liikenne ja logistiikka. Rakennusteollisuuden tiekartassa ylivoimaisesti merkittävin osa-alue on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen. Rakennusten päästöistä 65 prosenttia syntyy käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Tiekarttatyössä tulee kuitenkin huomioida koko rakennussektori, josta hyviä esimerkkejä ovat energiantuotanto sekä liikenne ja logistiikka.

Keskeiset teollisuusliitot sekä muutamat muut toimialaliitot laativat hallitusohjelman pohjalta toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Ne ovat oleellisessa osassa, kun hallitus alkoi 2020 valmistella keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa sekä uutta ilmasto- ja energiastrategiaa.

Tiekarttojen kokonaisuutta koordinoivan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tiekarttatyö tarjoaa lainsäätäjille aivan uuden näkökulman politiikanteon perustaksi. Vaikutuksia työllä on lakien lisäksi esimerkiksi teollisuuden ja tutkimuksen rahoituspäätöksiin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, sen vaikutuksiin varautuminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat suuria haasteita. Rakennusten ja rakentamisen osuus päästöistä on merkittävä, ja siksi on erittäin tärkeää, että rakennusala on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Tämä on huomattu kaikissa Pohjoismaissa, jotka tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen globaaliksi edelläkävijäksi Reykjavikin julkilausuman mukaisesti.

Rakennusteollisuuden selvityksessä tarkasteltavaksi tulee myös se, kuinka vielä keskeneräinen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä siihen liittyvä rakentamisen elinkaarinäkökulma ja vähähiilisyys tullaan kytkemään tähän laajempaan tulevaisuuden tiekarttatyöhön. 

Työn toteuttaa Gaia Consulting Oy.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -raportit

YM Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 9.3.2020

Katso myös