Muovitiekartta

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Rakennusteollisuus RT on mukana muovitiekartan yhteistyöverkostossa ja omalta osaltaan toteuttamassa muovitiekartan toimia.Muovitiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta. Muovitiekartassa on kymmenen toimenpide-ehdotusta, joista yksi kohdistuu suoraan rakentamiseen: 

  • Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua työmailla

Osana toimenpidettä laaditaan ohjeistus ja Green Deal pakkausmuovien vähentämisestä. RT on mukana Green Deal neuvotteluissa. Green Deal pitäisi sisällään niin työmaiden kalvomuovin erilliskeräyksen kuin kierrätysraaka-aineen käytön rakennustuotteiden pakkauksissa. Tavoitteena on saada kalvomuovi kerättyä, mutta myös löytää näin syntyneelle kierrätysraaka-aineelle käyttö. Sopimukseen on arvioitu päästävän vuoden 2020 aikana.

Tutustu tiekarttaan

Roskaantuminen 

Työmaiden siisteydellä ja jokaisen työmaalla työskentelevän toimilla voidaan vaikuttaa roskaantumisen vähenemiseen. Ohessa on ohjeita ja hyviä käytänteitä liittyen rakentamiseen, rakennustuotteisiin ja purkamiseen: