Muovitiekartta

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voidaan edistää muovien vastuullista käyttöä, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Rakennusteollisuus RT on mukana muovitiekartan yhteistyöverkostossa ja omalta osaltaan toteuttamassa muovitiekartan toimia.Muovitiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta. Muovitiekartassa on kymmenen toimenpide-ehdotusta, joista yksi kohdistuu suoraan rakentamiseen: 

  • Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua työmailla

Tutustu tiekarttaan:

Rakentamisen Green deal

Infotilaisuus rakennusalan uusimmasta Green dealista järjestettiin 8.12.2020. (Suora linkki YouTube-videoon. Tilaisuuden tallenne löytyy myös Twitteristä.)

Green deal -sopimus on osa muovitiekartan rakentamiseen liittyvää toimenpidettä. Se tähtää muun muassa rakentamisen kalvomuovien erilliskeräyksen lisäämiseen, kerätyn materiaalin kierrätykseen sekä käytön optimointiin. Eli sen lisäksi, että tavoitteena on saada kalvomuovi kerättyä, tarkoitus on löytää myös näin syntyneelle kierrätysraaka-aineelle käyttökohteita. Painoarvo on suuri, sillä kalvomuovit muodostavat merkittävän osan rakentamisen ja sen koko toimitusketjun muovijätteestä.

RT solmi Green deal -sopimuksen ympäristöministeriön kanssa joulukuussa 2020 ja mukana on myös joukko muita rakentamiseen liittyviä tahoja. Yksittäiset yritykset osallistuvat sen tavoitteiden edistämiseen tekemällä sitoumuksen toimenpiteistä. 

Uusi verkkokoulutus opastaa muovien käyttöön

Motiva on tuottanut maksuttoman Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen. Se sopii muun muassa rakennushankkeiden ja -urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle ja kaupan alalle sekä työmaiden työnjohdolle.

Opas kalvomuovien erilliskeräykseen

RT on ollut mukana laatimassa opasta, joka perehdyttää kalvomuovien erilliskeräyksen suunnitteluun ja lajitteluun. Lisäksi mukana on tietoa keräys- ja varastointivälineistä. Rakennustyömaiden ohella opas sopii myös laitoskäyttöön.

Roskaantuminen 

Työmaiden siisteydellä ja jokaisen työmaalla työskentelevän toimilla voidaan vaikuttaa roskaantumisen vähenemiseen. Ohessa on ohjeita ja hyviä käytänteitä liittyen rakentamiseen, rakennustuotteisiin ja purkamiseen: