Materiaalitehokkuus säästää kustannuksia ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä elinkaaren eri vaiheissa.

Toimimalla materiaalitehokkaasti ehkäistään materiaalihävikkiä, toimitaan kustannustehokkaasti ja vähennetään syntyvän jätteen määrää. 

Jalansijaa ympäristölainsäädäntöön

Resurssitehokkuus ja materiaalitehokkuus sen olennaisen osana ovat saamassa vakavasti otettavaa jalansijaa eurooppalaisessa ympäristölainsäädäntökehityksessä.

Euroopan komission syksyllä 2012 julkistama resurssitehokkuuden lippulaivahanke sisältää rakentamisen osalta keskeisinä elementteinä 

  • energiatehokkuuden parantamisen,
  • materiaalitehokkuuden tehostamisen - jätteen synnyn vähentämisen, uusiokäytön ja kierrätyksen osalta - sekä
  • rakentamisen ratkaisujen pitkäikäisyyden ja kestävyyden varmistamisen.

.................

Katso myös