Ympäristöluokitukset tekevät kiinteistöistä vertailukelpoisia

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja tilojen käyttäjät voivat vertailla muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin.

Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja ottaen huomioon rakennuksen elinkaarivaatimukset.

Rakennuksia arvioidaan eri kategorioihin jaettujen osa-alueiden mukaan. Kategoriat vaihtelevat eri luokitustavoissa. Arvioitavat kategoriat sisältävät indikaattoreita, joille on asetettu raja-arvoja perustuen joko kansallisiin tai kansainvälisiin säännöstöihin. Kohteen kokonaisarvosana muodostuu erilaisten painotuskerrointen mukaan.

Käytössä lukuisia eri luokitusjärjestelmiä

Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kotimaassa laadittu PromisE sekä kansainvälisesti käytössä olevat BREEAM ja LEED. Näiden lisäksi maailmalla on runsaasti joko paikallisia tai alueellisia luokitusjärjestelmiä.

Laajojen ympäristöluokitusten lisäksi käytössä on vain joihinkin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja, kuten EU:n alueella rakennusten energiatodistus ja Suomessa sisäilmaluokitus ja taloyhtiön kuntotodistus.

PromisE

PromisE on kotimainen työkalu rakennusten ympäristöluokitteluun. PromisE-ympäristöluokituksen perusajatuksena on arvioida kiinteistön merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. PromisE-luokittelussa olemassa oleva rakennus tai rakennushanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti. Kohteelle annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua.

PromisE on sekä laskennaltaan että raportoinniltaan hyvin käytännönläheinen ja helposti omaksuttava luokittelumenetelmä. Sen kehittämiseen on osallistunut useita merkittäviä kiinteistöalan toimijoita ja järjestöjä Suomessa. PromisE perustuu kuitenkin puhtaasti kansallisiin keskilukuihin, mikä rajoittaa sen hyödyntämistä kansainvälisesti.
Lue lisää PromisE-järjestelmästä

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. LEED:in tavoin BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.
Lue lisää Breeam-järjestelmästä

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen ympäristötehokkaiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista.

Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.
Lue lisää LEED-järjestelmästä

Muita luokitusjärjestelmiä