Standardisoinnin toimintatapa ja ohjeet RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT:n standardisointitoiminta tapahtuu RTT:n standardisoinnin yleisohjeen mukaisesti.

SFS:n toimialayhteisönä RTT hallinnoi 38 standardisoinnin seurantaryhmää, joissa päätetään Suomen kannoista vaikutettaessa eurooppalaiseen CEN-standardisointiin ja kansainväliseen ISO-standardisointiin. Lisäksi niissä valmistellaan tarvittaessa ryhmän vastuualueelle kuuluvia kansallisia standardeja.

Seurantaryhmiin osallistuminen ja kannanmuodostus

RTT:n standardisoinnin seurantaryhmiin osallistuminen on kaikille osapuolille avointa ja maksutonta. Ryhmissä noudatetaan RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien toimintasääntöjä. Päätökset seurantaryhmissä pyritään tekemään SFS:n konsensusperiaatteen mukaisesti. Seurantaryhmiin pääsee mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen.

RTT:n seurantaryhmien sivuille (eCommittee) pääset tästä.

Niiden teknisten komiteoiden standardisoinnin osalta, joille RTT:llä ei ole toimivaa seurantaryhmää, kansallisella lausuntokierroksella kannanmuodostus tehdään saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttien käsittelykokous.
Katso tarkemmin SFS-OPAS 5, kohta 4.4. 

RTT:n vastuulla olevien standardiehdotusten lausunnot

Standardiehdotusten tullessa lausuntokierrokselle kaikilla asiaan liittyvillä tahoilla on mahdollisuus antaa niistä lausunto. Lausunto annetaan joko lähettämällä seurantaryhmän sihteerille kannanotot sähköpostitse (käyttäen lausuntopyynnön yhteydessä toimitettua lausuntolomaketta) tai antamalla palaute SFS:n lausuntoportaaliin. Seurantaryhmien sihteerit on esitetty RTT:n standardisoinnin seurantaryhmäyhteenvedossa.

Kirjalliset valitukset

RTT:n standardisointitoimintaa koskevien sidosryhmiltä saatujen kirjallisten valitusten käsittely tapahtuu siten, että RTT:lle toimitettuihin kirjallisiin valituksiin vastaa RTT ja toimittaa kopiot valituksesta ja RTT:n vastauksesta SFS:ään. Kirjallisen valituksen voi toimittaa myös suoraan SFS:ään tai sen voi tehdä, jos RTT:n vastaus ei tyydytä. Tarvittaessa valitusta koskevat päätökset tehdään SFS:n standardisointilautakunnassa.

RTT:n toimiyhdyshenkilöt, seurantaryhmät ja toimintasäännöt