Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä

RYM Oy kohdentaa kiinteistö- ja rakennusalan tutkimusta ja nopeuttaa yritysten innovaatioiden kaupallistumista.

RYM Oy on kiinteistö- ja rakennusalan huippuosaamisen pääomasijoitusyhtiö. Se on rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä (SHOK), joka sijoittaa yritysten ja julkisten innovaatiorahoittajien rahoitusta ja osaamista alan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin tutkimusaiheisiin.

Rymin ensimmäiset tutkimusohjelmat 

  • PRE-ohjelma: luodaan kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja
  • Sisäympäristö: edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla.
  • EUE-ohjelma: luodaan toimintamalleja ja ratkaisuja kaupungistumisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

RYM Oy aloitti toimintansa 2009.