Aikaisempien vuosien apurahat

Rakennusteollisuus RT on jakanut vuodesta 2002 alkaen apurahoja ensisijaisesti tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun. Ohessa tietoa apurahojen saajista vuodestan 2010 eteenpäin.

Vuoden 2013 apurahat 

Vuoden 2013 apurahan saaneiden väitöskirjahankkeiden aiheita olivat rakenteiden kuntoarviointi, uudet suunnittelumenetelmät, rakennusalan yliopisto-opetuksen kehittäminen, ratarakenteiden kunnossapito, ympäristönäkökulmat aluekehityshankkeissa ja kalliorakentaminen.
Vuoden 2013 apurahan saaneet hankkeet 

Vuoden 2012 apurahat

Vuonna 2012 Rakennusteollisuus RT:n apurahan saaneiden väitöskirjahankkeiden aiheita olivat matalaenergiarakentaminen, ilmastovaikutusten hallinta, kalliomekaniikka sekä tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistoiminta.
Vuoden 2012 apurahan saaneet hankkeet 

Vuoden 2011 apurahat

Vuonna 2011 Rakennusteollisuus RT:n väitöskirja-apurahalla palkitut hankkeet käsittelivät ilmastovaikutusten hallintaa, Lean-tuotantofilosofiaa, korjausrakentamista sekä tuottavuuden kehittämistä.

Vuoden 2010 apurahat

Vuonna 2010 Rakennusteollisuus RT:n väitöskirja-apurahalla palkitut hankkeet käsittelivät mm. palvelutaloja ja tietomallinnuksen hyödyntämistä.

 

Valmistuneita väitöskirjoja