RT:n palveluyksiköt

Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisöön kuuluvat toimialojen lisäksi Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, kustannusyhtiö Rakennusmedia sekä Rakennuspooli.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

RATEKO toimii ammatillisena erikoisoppilaitoksena, joka antaa rakennusalan ammatillista ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta, järjestää tutkintoja sekä henkilöpätevyyksiin ja -sertifiointeihin valmentavaa koulutusta. RATEKO on voittoa tavoittelematon alan oma oppilaitos.

Suomen Rakennusmedia Oy

Suomen Rakennusmedia Oy järjestää rakennusalan ajankohtaisseminaareja ja -tapahtumia. Tunnetuimmat vuosittain järjestettävät seminaarit ovat Rakennusalan palkka- ja työsuhdepäivä, Rakennusteollisuuden vuosipäivä sekä Tili- ja veropäivät.

Rakennusmedian kustannusliiketoiminta on siirtynyt elokuussa 2015 Rakennustieto Oy:lle.

Rakennuspooli

Rakennuspooli tekee Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa valmiussuunnittelua rakennusalan urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden varautumiseksi häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.