RT:n palveluyksiköt

Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisöön kuuluvat toimialojen lisäksi Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusmedia sekä Rakennuspooli.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO on voittoa tavoittelematon alan oma oppilaitos.

Suomen Rakennusmedia Oy

Suomen Rakennusmedia Ojärjestää rakennusalan ajankohtaisseminaareja ja -tapahtumia sekä tuottaa verkkokoulutuksia.

Rakennuspooli

Rakennuspooli tekee Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa valmiussuunnittelua rakennusalan urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden varautumiseksi häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.